Ny rapport om HR-systemer i Norge

Denne uken lanserer vi i samarbeid med Devoteam Fornebu Consulting rapporten «HCM systems in Norway». Rapporten er en oppdatert og uavhengig analyse av markedet for HR-systemer og gir en oppsummering av HR-systemer og leverandører i det norske markedet.

Utviklingen går fort og anskaffelse av HR-systemer er for mange en stor utfordring. Ikke bare må virksomhetene vite hva de reelt har behov for nå og i fremtiden, men de må også manøvrere i et nokså ukjent leverandørmarked for å kunne vurdere hvilke systemer som vil dekke disse behovene.

Denne rapporten hjelper til på begge disse områdene, med beskrivelser av HR-prosesser, hvilke typer teknologier som finnes, hva som kommer og hva det innebærer av muligheter for HR. Årets rapport inneholder oversikt over 21 HCM-systemer og hvilke deler av HR-prosessen de dekker. I tillegg inneholder den gode råd om hva man bør tenke på.

Rapporten er skrevet på engelsk og inneholder blant annet kapitler om:

  • Fremvoksende teknologier
  • Teknologi som en driver for HR transformasjon
  • HCM-systemer og forretningsverdi
  • Trender inne HCM-systemer
  • Prosesstøtte
  • HCM-systemer og leverandører i det norske markedet
  • Valg av HCM-systemer
  • Kostnadsaspekt

Rapporten er utarbeidet av Devoteam Fornebu Consulting, og inneholder ikke rangeringer av systemer opp mot hverandre. Vi anbefaler å lese den i sin helhet for å få den fulle oversikten over begrensninger og muligheter slik at man kan se hvilke systemer som vil passe egen virksomhets behov.

Rapporten er nedlastbar for medlemmer av HR Norge.

Er du ikke medlem og ønsker rapporten, da kan du lese mer om medlemskap her.

HCM systems in Norway
Rapport
HCM systems in Norway
– An independent analysis, market overview and summary of HCM systems and vendors in Norway