Med digitalisering i siktet - fra Excel til dedikerte HR-systemer

Sector Alarm er i gang med flere store tiltak for digitalisering og automatisering i selskapet. Gikk du glipp av foredraget til Daniel Svensson på medlemsmøtet Digitale verktøy for HR kan du se det her.

Sentralt i arbeidet sitter HR med implementering av Workday HCM, Greenhouse ATS og Workplace.

Her kan du høre Daniel Svensson HR Technology Manager i Sector Alarm Group fortelle hva de har gjort:

  • Få det grunnleg