Lag mer treffsikre løsninger

De siste årene har interessen for designmetodikk og tjenestedesign økt. Samfunnsendringer og teknologitrender er med på å endre måten tjenester leveres og hvordan løsninger utvikles. Her får du Eirill Wiik sitt foredrag fra HR Tech 2020.

Eirill Wiik farge

Eirill Wiik er tjenestedesigner i Bouvet. Her snakker hun om hvordan du gjennom å sette brukeren i sentrum av tjenesteutviklingen kan være med å påvirke utviklingen og bruken av teknologi på en helhetlig måte.

  • Hva er "design thinking" og tjenestedesign?
  • Introduksjon til verktøy og et tankesett for å utvikle mer treffsikre løsninger
  • Eksempler på hvordan tankesett kan brukes i en HR-sammenheng

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Virksomhetsmedlem?

Jobber du i en virksomhet som er virksomhetsmedlem i HR Norge får alle ansatte tilgang til +artikler og andre medlemsfordeler.

Er du ikke medlem?

Som medlem kan du lese hele artikkelen. I tillegg får du tilgang til en rekke andre medlemsfordeler som hjelper deg i jobbhverdagen.

Flere artikler

HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
EU flagg
HR teknologi
EU innfører den mye omtalte AI Act
EU innfører den mye omtalte AI Act