Lag mer treffsikre løsninger

De siste årene har interessen for designmetodikk og tjenestedesign økt. Samfunnsendringer og teknologitrender er med på å endre måten tjenester leveres og hvordan løsninger utvikles. Her får du Eirill Wiik sitt foredrag fra HR Tech 2020.

Eirill Wiik er tjenestedesigner i Bouvet. Her snakker hun om hvordan du gjennom å sette brukeren i sentrum av tjenesteutviklingen kan være med å påvirke utviklingen og bruken av teknologi på en helhetlig måte.

  • Hv