HR-teknologi mot voksesmerter

Kolonial.no har vokst ut over landegrensene og blitt til Oda. Mange nye hoder og hender skal inn i den nå internasjonale organisasjonen. – Riktig bruk av HR-teknologi er avgjørende for optimal kombinasjon av struktur og flyt, sier Thea Eilertsen.

Thea Eilertsen

I løpet av pandemien har selskapet løst mang en families utfordringer med dagligvarehandelen. Internt i organisasjonen jobber HR for at også de ansatte skal ha den samme friksjonsfrie, gode opplevelsen.

Vi trenger gode data rundt alle våre interne prosesser for å sikre at vi tilbyr tjenester internt til ledere og medarbeidere som faktisk løser deres problemer, og gir dem mer flyt i hverdagen, sier Thea Eilertsen. Hun er organisasjonens Chief People Officer og kommer til HR Tech-konferansen i september for å blant annet fortelle om hvordan den voksende organisasjonen bruker HR-teknologi.

Vekst krever kontroll
Det siste drøye året har vært spesielt og krevende på flere måter for de ansatte.
Mens samfunnet har gått igjennom en ekstrem periode, har vi vokst voldsomt og vi har jobbet hardt for å sikre at vi er i stand til å håndtere den veksten og det trykket vi opplever, sier Eilertsen. I vår hentet scale-up-bedriften inn nye penger, som gjør at de kan vokse ytterligere og enda raskere.
Dette betyr at vi får mange nye kolleger hver eneste måned.

Hvilke behov organisasjonen vil ha på kort og på lang sikt, er vanskelig å planlegge for. Men sikkert er det at riktig bruk av HR-teknologi vil spille en viktig rolle.

God kontroll over ansattdata er helt avgjørende. Vi hadde kontroll i et google-sheet da vi var 300 medarbeidere, men nå som vi er 1000 inkludert vikarer, så er vi helt avhengig av et godt system for håndtering av masterdataene våre. Dette er spesielt for å sikre samsvar med GDPR, men ikke minst viktig for å kunne jobbe effektivt og smart, sier Eilertsen.

Planlegger systemer for det ukjente
Akkurat nå kjører organisasjonen et stort prosjekt hvor de vurderer alle sine HR-systemer og verktøy, for å sikre at de har en systempark som gir mening i dag, samtidig som det er løsninger som enkelt kan endres etter hvert som behovene forandrer seg.
Vi ønsker systemer og verktøy som gir tillit til ledere og medarbeidere og søker å legge til rette for at de på best mulig måte skal kunne håndtere og løse sine problemstillinger. Vi ønsker minst mulig kontroll og mistro, og mest mulig tillit og flyt, sier Eilertsen.

Friksjonsfri hverdag
Dette er i tråd med Vi-kulturen organisasjonen også tidligere har utmerket seg med, som selvfølgelig ikke blir mindre viktig nå.
Vi jobber med å sette ord på hva kulturen vår faktisk er og skal være, og så sikre at den lever i hele organisasjonen, sier Eilertsen og peker på en stor grad av intern åpenhet som en annen nøkkel for denne Vi-følelsen.

I det det bikker over og vi blir for rigide og strukturerte, så dreper vi flyten og friheten og skaper merarbeid. En friksjonsfri hverdag er like viktig for våre medarbeidere og ledere, som for våre kunder, sier Thea Eilertsen.

Les mer om Thea Eilertsen her.

Les mer om konferansen HR Tech som arrangeres på Scandic Fornebu 9. september.

Forside program HR Tech 2021

Flere artikler

HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
EU flagg
HR teknologi
EU innfører den mye omtalte AI Act
EU innfører den mye omtalte AI Act