HR-teknolog med etiske betenkeligheter

«Det som bekymrer meg er at ingen snakker om etikk», sier Kristian Vanberg, en internasjonal guru på HR-teknologi.

Kristian vanberg 1024x681

Kristian Vanberg er nordmann bosatt i London. I år arrangerer han og to partnere rundt ti #HRTechTank-samlinger forskjellige steder i verden. Det har gitt ham et snev av gurustatus hva gjelder HR-teknologi.

«Fremtiden er her allerede, den er bare ikke jevnt fordelt.»
William Gibson

«Mye har skjedd de siste par årene», bemerker Vanberg.

«Sosiale medier er ikke lenger en ‘trend’. Det er ‘mainstream’ og det er forventet at man behersker og forholder seg til det, også innen HR.»

«Big Data var det store, men i dag og fremover handler det ikke bare om ‘Big Data’, det handler om data, i det hele tatt, og problemstillinger knyttet til det.»

«Big Data var det store, men i dag og fremover handler det ikke bare om ‘Big Data’, det handler om data, i det hele tatt, og problemstillinger knyttet til det.»
Kristian Vanberg

I foredraget på HR Tech i 2014 snakket Vanberg om viktige innovasjonsdrivere innen HR-teknologi. I intervjuet med HR Norge er han mer opptatt av trender og muligheter.

«Jeg har alltid vært fascinert av sitatet fra William Gibson: ‘Fremtiden er her allerede, den er bare ikke jevnt fordelt.’», sier han. «Det som for mange fremdeles virker som science fiction finnes allerede, og det er både skremmende og inspirerende.»

Data – både store og små data – er en viktig del av dette bildet.

Kunnskaps-API

«Vi legger mye energi og store ressurser inn på å dokumentere kunnskap og kompetanse», sier Vanberg.

«Nå vokser det fram nye standarder spesielt knyttet til elæring, hvor man enkelt kan trykke på en knapp for å dokumentere hva man har lært. Denne teknologien kan og vil utvilsomt bli brukt på andre områder også.»

Som eksempel nevner han et tenkt tilfelle hvor en kandidat uten formell kompetanse innen et tema sannsynliggjør at han eller hun kan faget likevel, ved å dokumentere at han det siste året har lest 63 artikler om emnet.

Kvantifisering
En annen trend er knyttet til vår drivkraft for å sette tall på ting, slikt som sosial skår, personlighetstrekk, kompetanse.

Trenden forsterkes av stadig flere og mer avanserte automatiserte tjenester.

«Gjør deg klar til å bli kvantifisert», sier Vanberg. »Som jobbsøker, og som ansatt.»

Han viser til de to selskapene Entelo og Joberate, som begge bruker teknologi til å forutse hva potensielle arbeidstakere kommer til å gjøre. Entelo tilbyr kundene en tjeneste som ved hjelp av et stort antall automatisk innsamlede datapunkter fra sosiale nettverk som LinkedIn kan forutse når kandidater er klare for å bytte jobb.

Joberate snur fokus, og tilbyr kundene en tjeneste som også forutser når folk vil skifte jobb, men nå er det dine egne folk, som du følgelig kan sette inn ressurser på å beholde om ønskelig.

Begge disse tjenestene bruker åpne tilgjengelige data.

Lignende tjenester foregir å kunne analysere personlighetsprofiler basert på postinger på sosiale nettverk. En slik tjeneste er AnalyzeWords, hvor du kan legge inn din Twitter-ID og straks få en analyse av ditt følelsesliv, sosiale stil og tenkestil.

En annen tjeneste er Klout, som gir deg en fortløpende sosial skår basert på din adferd i sosiale medier.

«Det som bekymrer meg, er at ingen snakker om etikk når denne utviklingen diskuteres rundt omkring i verden», sier Vanberg.

«På alle konferanser om HR-teknologi jeg har vært på er det ingen som snakker om etikk, og det er fryktelig skummelt. Resultatene disse tjenestene pumper ut er ofte fryktelig dårlig vitenskapelig forankret, men så lenge de finnes vil det alltid være noen entreprenører som vil selge disse dataene som om de var valide. Det vil også være kunder som kjøper dem uten å stille spørsmål ved kvaliteten, og basert på dataene tar store og viktige beslutninger som sterkt påvirker andre menneskers karriére og liv.»

Eierskap til egne data

Mitt ønske er at den enkelte får eierskap til egne data.

Et av svarene på Vanbergs etiske betenkeligheter gir han selv.

«Dette jeg skal si nå, er ikke en trend, det er en personlig ønskedrøm fra meg», sier han.

«HR sitter på et voksende fjell av data. De har egentlig aldri greid å nyttiggjøre seg disse dataene. De ansatte, som virkelig kunne hatt god bruk for disse dataene, kommer aldri i nærheten av dem. Mitt ønske er at den enkelte får eierskap til egne data.»

I et innlegg på Medium utdyper Vanberg dette.

«Dear Vodafone, dear Direct Line Insurance, dear Monster, dear HSBC, dear Southern Electric. I want my API key», skriver han i innlegget «My data, my key».

Hans budskap er at vi selv skal kunne hente og koble egne data med andre tjenester.

«Når jeg registrerer meg, vil jeg ikke bare få tilsendt brukernavn og passord», sier han.

«Jeg vil også ha API-nøkkelen.»

Kristian Vanberg driver #HRTechTank, en tankesmie for entreprenører, kunnskapsledere og investorer innen HR-teknologi som siden da er blitt gjennomført i Helsinki, London, Toronto, Singapore og San Francisco. Han bor i London og driver til daglig Spoke Innovation Ltd.

Flere artikler

HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
EU flagg
HR teknologi
EU innfører den mye omtalte AI Act
EU innfører den mye omtalte AI Act