Effektiv bruk av AI i HR-avdelingen

Siden lanseringen av ChatGPT for allmennheten i november 2022, har AI (Kunstig inteligens) fått økt oppmerksomhet og interesse. Gjennom intervjuer HR Norge har gjennomført med seks virksomheter gis det inntrykk av en felles enighet om at AI er kommet for å bli.

I denne artikkelen tar vi for oss AI i form av språkmodeller. Det er essensielt at virksomheter og deres HR-avdelinger holder tritt med utviklingen og aktivt implementerer AI i sine prosesser.

For å gjøre dette på en effektiv måte, er