Arbeidslivet etter korona 

Når koronaen etter hvert ligger bak oss, har arbeidslivet endret seg betraktelig for mange. Vi måtte finne nye måter å jobbe på, med digital kommunikasjon, avstandsledelse og hjemmekontor. Etter korona vil noe av dette bli igjen, og vi går inn i et nytt hybrid arbeidsliv, der noe er fysisk og noe digitalt.

Det en glede å kunne invitere til en ekte tradisjonell konferanse igjen - HR Tech 2021 i fysisk format på Scandic Fornebu 9. september. Til konferansen kommer Silvija Seres, matematiker, teknologiinvestor og grunnlegger av Technorocks  til å dele sine tanker om arbeidslivet etter korona.

- Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut etter korona?

- Arbeidslivet etter korona vil være en ny normal, og det er opp til oss å definere denne, sier Seres. Det sies at vi skaper nye permanente vaner etter 6 ukers repetisjon. Nå har vi hatt over 1 år på å jobbe på nye måter, med digital kommunikasjon, avstandsledelse og hjemmekontor. Etter korona vil noe av dette bli igjen – i et nytt hybrid arbeidsliv, der noe er fysisk og noe digitalt. Men hvordan denne hybriden blir til slutt, må vi bestemme nå. Skal det være 2 dager hjemme, 2 dager på kontor, 1 dag på felles offsite? Skal det være noen oppgaver fysisk, noen alltid digitalt? Skal vi skille på det kreative og det transaksjonelle? Skal vi endelig alle begynne å jobbe strategisk smidig og lede i nettverk, ikke hierarkier? Det er opp til oss. Og det haster, før den nye normalen setter seg.

- Vi kommer til å ha nye møteplasser, det blir både digitale og fysiske, men med forskjellige kjøreregler og mandater. Vi skal bruke Teams og Zoom for «rutinemøter»; der vi jobber med «known knowns». Vi skal bruke kontor og de vanlige møterommene for «planleggingsmøter», når vi jobber med «known unknowns»; og vi skal gå på heldags-offsite for «kreasjonsmøter», der vi jobber med «unknown unknowns», sier Seres.

- Hvilke modeller ser du for deg at vi jobber etter?

- Jeg ser for meg at vi bruker mye mer aktivt de nye metodene for nettverksledelse og smidig strategi, slik som lean, agile, devops og design thinking. Vi skal bruke verktøy for praktisk strategisk utvikling som OKR, og vi skal lære oss noen nye konsepter som «ambidextrous leadership», «zoom-in-zoom-out», «scale at the core, innovate at the edges» og «the new 80/20 principle». Også nye ledelsesmetoder som «tight-loose-tight».

- Samtidig er det viktig å fokusere på oppdraget, og spille for å vinne i plattform-dominerte markeder, sier Seres. Finne sin nisje, kombinere nye muliggjørende teknologier i tre bøtter (effektivitet, nye tjenester, bærekraft) og involvere alle i den nye strategien. Det er viktig å kunne de nye verktøyene, og å forstå at det er grunnleggende nye forretningsmodeller som er i spill nå, og disse skapes av ingen andre enn oss selv. Ikke vent på at Silicon Valley og Kina spiller ferdig, bli med.

- Du skal snakke om selvledelse og medledelse, hva innebærer dette?

- Det innebærer at vi må ta større ansvar for vår egen effektivitet, sikkerhet og helse, særlig når vi jobber hjemmefra eller fra andre steder enn kontoret. Det innebærer også at vi må ta livslang læring på alvor, i praksis. Det innebærer at vi finner egenmotivasjon for tverrfaglighet på det lang sikt, og at vi forstår T-shaped faglighet. Det innebærer også at vi alle sammen tar et aktivt standpunkt til bedriftens og samfunnets fremtid, avslutter Silvija Seres.

HR Tech 2021 skal bistå deg som er opptatt av å være orientert om trender, tjenester og praktisk bruk innen HR Tech. Det er en rolle man proaktivt må ta, og igjen viser det hvor kryssfaglig HR rollen er. Samtidig er det viktig at HR klarer å navigere godt og raskt i et stadig skiftende landskap for å være relevante i sin støtte til virksomheten, ledere og medarbeidere.

Les mer om Silvija Seres her.

Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program HR Tech 2021