AI + HR = Sant

HR Norge har arrangert to hackathoner som raskt ble fullbooket og ekstremt populære i oktober og desember 2023. De representerte en ny tilnærming til idégenerering innen HR. Hovedmålet med disse hackathonene var å utruste deltakerne med ferdigheter for å anvende AI i daglige oppgaver, for å frigjøre tid og bidra til en mer strategisk tilnærming i HR.

Et mangfold av 90 kreative hoder fra rundt 60 virksomheter har samlet seg og skapt en unik arena for intensiv brainstorming og idéskaping. Dette omfattet utvikling av strategier for oppgaver som ofte er tidkrevende, og et ønske om å flytte HR b