11.04.2024
Hvordan ta kunnskapsbaserte beslutninger
I dagens ordskifte hører vi stadig om innhenting av kunnskapsgrunnlag og viktigheten av å ta kunnskapsbaserte beslutninger. Hva betyr det, og hva inne...
11.04.2024
Hvordan ta kunnskapsbaserte beslutninger
I dagens ordskifte hører vi stadig om innhenting av kunnskapsgrunnlag og viktigheten av å ta kunnskapsbaserte beslutninger. Hva betyr det, og hva inne...
28.11.2023
Hvordan gå fra data til innsikt
Viktigheten av å jobbe datadrevet og innsiktsbasert blir stadig mer fremtredende i HR. Det er gjerne en oppfatning om at det avhenger av systempark og...
28.11.2023
Hvordan gå fra data til innsikt
Viktigheten av å jobbe datadrevet og innsiktsbasert blir stadig mer fremtredende i HR. Det er gjerne en oppfatning om at det avhenger av systempark og...
26.10.2023
HR har fortsatt en vei å gå for å bli innsiktsdrevet
HR-analyse er et område det har blitt viet økende grad av oppmerksomhet til de siste årene, og vi opplever at flere HR-funksjonen har et ønske om å bl...
26.10.2023
HR har fortsatt en vei å gå for å bli innsiktsdrevet
HR-analyse er et område det har blitt viet økende grad av oppmerksomhet til de siste årene, og vi opplever at flere HR-funksjonen har et ønske om å bl...
28.03.2023
Hvordan skape verdier med HR-analyser?
Fremfor alt handler HR-analyser om å bruke data til å avsløre innsikt og gi anbefalinger som støtter beslutninger i organisasjonen, og skaper bedre re...
28.03.2023
Hvordan skape verdier med HR-analyser?
Fremfor alt handler HR-analyser om å bruke data til å avsløre innsikt og gi anbefalinger som støtter beslutninger i organisasjonen, og skaper bedre re...
+
03.11.2022
Få innsikt og skap endring gjennom HR-analyser
HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger relatert til arbeidsstyrken. Gjennom de senere årene har H...
+
03.11.2022
Få innsikt og skap endring gjennom HR-analyser
HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger relatert til arbeidsstyrken. Gjennom de senere årene har H...
+
21.10.2022
HR-analyse - et viktig lederverktøy
HR-analyse har gjennom flere år vært fremhevet som et viktig verktøy som har potensiale til å gi innsikt i ulike forretningsmessige utfordringer. Her ...
+
21.10.2022
HR-analyse - et viktig lederverktøy
HR-analyse har gjennom flere år vært fremhevet som et viktig verktøy som har potensiale til å gi innsikt i ulike forretningsmessige utfordringer. Her ...
24.11.2021
Strategisk kompetansestyring
Forsvaret er kjent for sin analytiske tilnærming til forretningsmessige problemstillinger og har i en årrekke satset på intern mobilitet – noe som sta...
24.11.2021
Strategisk kompetansestyring
Forsvaret er kjent for sin analytiske tilnærming til forretningsmessige problemstillinger og har i en årrekke satset på intern mobilitet – noe som sta...
26.10.2021
Fra reaktiv rapportering til fremtidsmobilisering
HR blir stadig utfordret til å være mer strategisk, datadrevet, analytisk og forretningsorientert. I Gjensidige har de jobbet systematisk med HR-analy...
26.10.2021
Fra reaktiv rapportering til fremtidsmobilisering
HR blir stadig utfordret til å være mer strategisk, datadrevet, analytisk og forretningsorientert. I Gjensidige har de jobbet systematisk med HR-analy...
12.10.2021
En toppleders blikk på HR analyser
Etter å ha sittet stille i båten gjennom pandemien er stadig flere arbeidstakere åpen for å vurdere andre jobbmuligheter. For å beholde kritisk kompet...
12.10.2021
En toppleders blikk på HR analyser
Etter å ha sittet stille i båten gjennom pandemien er stadig flere arbeidstakere åpen for å vurdere andre jobbmuligheter. For å beholde kritisk kompet...
07.09.2021
HR-analyser som skaper verdier for virksomheten
– HR-analyser handler om å bruke data og være evidensbasert i arbeidet. Mange ledere og HR-ledere opplever at de stadig skal gjøre mer for flere, for ...
07.09.2021
HR-analyser som skaper verdier for virksomheten
– HR-analyser handler om å bruke data og være evidensbasert i arbeidet. Mange ledere og HR-ledere opplever at de stadig skal gjøre mer for flere, for ...