Best practice innen performance management

I den siste tiden har det vært skrevet mye om hva som er best practice innen en rekke HR-områder, men på et foredrag om dette ble det tydelig at best practice i høy grad er best fit, og at det handler om å finne noe som støtter virksomhetens behov, prioriteter i konteksten de er. Det skal legge forutsetningene for at folk lykkes.

I de siste årene har det kommet stadig mer informasjon og ideer til hvordan performance management kan eller bør forbedres. Mange sliter med at systemet har blitt for rigid, omfattende, detaljert eller at brukerne ikke forstår sammenhengene. De