+
19.08.2020
Best practice innen performance management
I den siste tiden har det vært skrevet mye om hva som er best practice innen en rekke HR-områder, men på et foredrag om dette ble det tydelig at best ...
+
19.08.2020
Best practice innen performance management
I den siste tiden har det vært skrevet mye om hva som er best practice innen en rekke HR-områder, men på et foredrag om dette ble det tydelig at best ...
01.09.2016
Prestasjonsvurderinger i praksis
Ble utfordringene og problemene knyttet til prestasjonsledelse løst da en forfriskende vind om dette temaet blåste over oss for et par år siden? Mange...
01.09.2016
Prestasjonsvurderinger i praksis
Ble utfordringene og problemene knyttet til prestasjonsledelse løst da en forfriskende vind om dette temaet blåste over oss for et par år siden? Mange...
23.09.2015
6 tips for medarbeidersamtalen
Et mønster med regelmessige, obligatoriske samtaler mellom medarbeider og leder er vanlig i mange virksomheter, enten det kalles medarbeidersamtaler e...
23.09.2015
6 tips for medarbeidersamtalen
Et mønster med regelmessige, obligatoriske samtaler mellom medarbeider og leder er vanlig i mange virksomheter, enten det kalles medarbeidersamtaler e...
23.04.2015
Er dine prosesser for prestasjonsledelse i utakt med organisasjonens målsettinger?
Både medarbeidere, deres ledere, og nå også HR stiller spørsmål ved den tradisjonelle visdommen om prestasjonsledelse. Dette inkluderer den allmenne t...
23.04.2015
Er dine prosesser for prestasjonsledelse i utakt med organisasjonens målsettinger?
Både medarbeidere, deres ledere, og nå også HR stiller spørsmål ved den tradisjonelle visdommen om prestasjonsledelse. Dette inkluderer den allmenne t...
11.02.2015
Verdibasert prestasjonsledelse – basert på en sann historie
Som med all annen ledelse, så speiler også prestasjonsledelse et underliggende menneskesynsyn. I Gards variant av prestasjonsledelse, utgjør bedriften...
11.02.2015
Verdibasert prestasjonsledelse – basert på en sann historie
Som med all annen ledelse, så speiler også prestasjonsledelse et underliggende menneskesynsyn. I Gards variant av prestasjonsledelse, utgjør bedriften...