Hvordan bidra til at ansatte tar smarte pensjonsvalg

For mange arbeidstakere er pensjon en jungel det er utfordrende å navigere i. Det er også i arbeidsgivers interesse at ansatte ser verdien av dagens pensjons- og forsikringsordninger og tar kloke valg. Hvordan bistå ansatte slik at de kan treffe riktige valg i livets ulike faser uten å gå over i rådgiver-rollen?

Alexandra Plahte, jurist og leder av Formue Pensjonsrådgivning AS, kommer til Pensjonskonferansen 2023 som går 6 juni for å snakke om livsfaseøkonomi og smarte pensjonsvalg.

- Hva er forskjellen mellom pensjon og livsfaseøkonomi?

- Mange tenker på pensjon som kun alderspensjon og da gjerne med fokus på hvor mye man får i årlig pensjon og når man skal starte uttak av alderspensjonen sin. Det er selvsagt viktig, men pensjon handler om mye mer enn kun pensjonsøkonomi for de eldste. En ting er at de fleste i langt større grad enn tidligere, kan påvirke egen pensjon - og da særlig den yngre generasjonen. Med egen pensjonskonto har den enkelte fått langt større handlingsrom enn tidligere. Dessverre er det fortsatt altfor få som har et bevisst forhold til dette. En ting er hvordan midlene plasseres, men - ikke minst – bør man også ta bevisste valg med tanke på hos hvem midlene plasseres. Bevisste valg rundt dette kan gi ansatte økt sparing, uten at det påvirker arbeidsgivers kostnad.

- I tillegg er det jo slik at pensjon er mer enn alderspensjon og at ulike livsfaser kan påvirke de ulike pensjonene. Hva skjer for eksempel hvis det «smeller i morgen» eller når man får barn, om man skiller seg, skifter jobb etc.? Poenget mitt er at det er viktig å synliggjøre de pensjonsmessige konsekvensene basert på livsfaseøkonomi, ikke kun pensjonsøkonomi med fokus på alderspensjon, sier Alexandra Plahte.

- Hva kan/bør arbeidsgiver bistå med slik at de ansatte i alle aldersgrupper treffer riktige valg?

- Arbeidsgiver skal selvsagt være arbeidsgiver, ikke rådgiver. Samtidig er det mye arbeidsgiver kan gjøre for å bidra til at de ansatte både ser verdien som ligger i pensjons- og forsikringsordningene i virksomheten samt blir bevisst på hvilke grep de selv kan gjøre for å påvirke egen pensjon.

- Informasjonen ovenfor de unge bør selvsagt ha et noe annet fokus enn informasjonen til de eldste. Mange tenker kanskje det er vanskelig å nå de unge ettersom de «ikke bryr seg om pensjon».. Min erfaring er at den yngre generasjonen i langt større grad er opptatt av pensjon nå enn tidligere. De har fått med seg at det er de som definitivt i størst grad blir berørt av pensjonsreformen. Når de i tillegg blir kjent med at de med enkle bevisste grep kan påvirke egen pensjon «våkner» de fleste. Det er også viktig å få frem at pensjon er mer enn alderspensjon.

- Hvilke verktøy har den ansatte til hjelp for å sette seg inn i sin langsiktige økonomi for å velge hvordan spare til pensjon?

- Det finnes mye god informasjon der ute. Utfordringen for noen er kanskje rett og slett at det finnes for mye informasjon kombinert med at man er usikker på hvilke nettsider som gir objektiv faktainformasjon, ikke salgsinformasjon.

- Et klokt sted å starte er rett og slett å vise de ansatte i praksis hvilke nettsider og kalkulatorer de bør bruke, hvor de finner sine egne tall og hvordan de skal lese de ulike kalkulatorene. Denne type kurs kaller vi gjerne «pensjon og livsfaseøkonomi i praksis». Det er en informasjonsform som synes å treffe veldig godt for alle aldersgrupper ved at man kombinerer jus med økonomi og teori med praksis. Den enkelte er naturlig nok opptatt av hvilke konsekvenser ulike alternativer får for egen pensjon. Erfaringsmessig medfører det stort engasjement når den enkelte både får hjelp til å finne sine egne tall og – ikke minst – bli gjort oppmerksomme på enkle grep som påvirker egen pensjon.

- Hvordan bør virksomheter tenke når de skal legge personalkabalen?

- Det er viktig å parkere myter slik at ansatte treffer valg på riktig grunnlag. Verken den ansatte eller arbeidsgiver er for eksempel tjent med at den ansatte står i stilling «helt frem» «bare» fordi vedkommende – feilaktig – tror at man ellers vil tape fryktelig mye pensjon. Det å få synliggjort alternativene man står ovenfor og få tallfestet netto i lommeboka hva de ulike alternativene innebærer, skaper trygghet.

- For arbeidsgiver innebærer også dette at ansatte normalt kan gi tilbakemelding tidlig på hva de tenker fremover. Mange velger for eksempel å ta pensjon inn i medarbeidersamtalen 58+. Både for å sikre ansatte et best mulig grunnlag for å treffe riktige valg, men også for å gi ansatte informasjon som gjør at de forhåpentligvis kan melde tilbake til arbeidsgiver hva de tenker fremover jobbmessig. Det sier seg selv at det i så fall er viktig at tilbudet om pensjonsrådgivning ikke er fordi man ønsker at vedkommende skal slutte, men fordi man har nådd en alder som gjør at man om ikke mange år stilles ovenfor en rekke valg og kombinasjonsmuligheter. Og man ønsker at ansatte skal få et best mulig grunnlag for å kunne treffe riktige valg, avslutter Alexandra Plahte.

Les mer Pil