Egen pensjonskonto; viktige endringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker

Egen pensjonskonto berører alle de 1,5 millioner arbeidstakerne som er omfattet av en innskuddspensjonsordning gjennom jobben. Dette gjelder hovedandelen av de ansatte i privat sektor. Endringene får stor betydning både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Tidligere har det, som kjent, vært slik at ansatte har hatt begrenset påvirkningsmulighet for egen pensjon, til tross for at det er den ansatte som sitter med hele risikoen. Begrensningene har både ligget i valget av hos hvem midlene skal forva