Arbeid eller pensjon – eller ja takk begge deler?

Levealderen øker med ett år for hvert tiår, og viktigheten av at flere jobber lenger er åpenbar for arbeidsplassene, samfunnet og den enkelte. Arbeidslivet trenger mer kunnskap om aldring og arbeid, og hvordan dette kan inkluderes i HR-strategiene.

Pensjonskonferansen 2022 som går digitalt 8. juni kommer Kari Østerud, direktør i Senter for Seniorpolitikk. Hun skal snakke om levealderjusteringen i pensjonsreformen som krever at flere fortsetter lengre i arbeid og hva dette har å si for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

- Hvorfor er det så viktig at flere jobber lenger nå enn tidligere?

- At folk jobber lenger er lønnsomt og verdifullt for den enkelte, for arbeidsgiverne og for staten. Eldre arbeidstakere besitter erfaring og kompetanse som arbeidslivet trenger, og yrkesaktive eldre bidrar til finansiering av velferdsstaten. Jo lenger du jobber jo mer vil du også som hovedregel få i pensjon, sier Østerud.

- Er arbeidslivet klar for eldrebølgen?

- Både og, noen har tatt dette innover seg og satser offensivt på kompetanseutvikling av eldre arbeidstakere, andre bruker ingen ressurser på de eldre selv om de har flere år igjen i arbeidslivet. Virksomhetene bør utvikle HR-strategien til å innebære mål for å utvikle og beholde eldre arbeidstagere. Det er viktig at de regnes med i bedriftens fremtid, at det er en plan for hva de skal jobbe med og hvordan de skal utvikle seg frem til de går av, sier Østerud.

- Hva vil det si å utvikle gode sen-karrierer i arbeidslivet?

- Undersøkelser viser at kun fire av ti virksomheter har en strategi for gode sen-karrierer, men langt flere burde ha det. Lag gode utviklingsplaner ut ifra hva virksomheten trenger. Still krav til eldre ansatte på lik linje med yngre ansatte. Ledere, tillitsvalgte og HR må sørge for å være faglig oppdaterte på hva eldre i arbeidslivet ønsker og trenger, ikke forholde seg til myter og gå rundt å tro ting som ikke stemmer. De aller fleste ønsker å holde seg kompetente, holde seg oppdatert på fagområdet sitt til å stå i jobben ut tiden.
Tilby kompetanseutvikling ikke tilrettelegging hvis det ikke er forhold som tilsier at det trengs. Også eldre arbeidstakere kan bytte jobb, lære nye ting og utvikle seg på nytt, ikke undervurder erfaring og alder, sier Østerud.

- Hvordan kan virksomhetene sikre at de siste årene i arbeidslivet blir de beste for begge parter?

- Det er smart å tenke seniorpolitikk som en del av virksomhetens totale kompetanseutvikling. Ha langtidsplaner, karriereplaner og tenk på hva som skal til for at det er bra både for bedriften og den ansatte. Ha gode ledere som skaffer seg kunnskap om det å være eldre i arbeidslivet og tenk demografi i egen virksomhet, avslutter Kari Østerud.

Les mer om Pensjonskonferansen 2022 og se program og påmelding her.

Forside program Pensjonskonferansen 2022
Les mer Pil