28.04.2021
Pensjon - en verden i endring
Endringene påvirker ikke bare de ansatte og oss som arbeidsgivere, men endrer hele måten vi må tenke pensjon på. Det handler ikke lenger om pensjonsøk...
28.04.2021
Pensjon - en verden i endring
Endringene påvirker ikke bare de ansatte og oss som arbeidsgivere, men endrer hele måten vi må tenke pensjon på. Det handler ikke lenger om pensjonsøk...
+
01.02.2021
Egen pensjonskonto; viktige endringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker
Egen pensjonskonto berører alle de 1,5 millioner arbeidstakerne som er omfattet av en innskuddspensjonsordning gjennom jobben. Dette gjelder hovedande...
+
01.02.2021
Egen pensjonskonto; viktige endringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker
Egen pensjonskonto berører alle de 1,5 millioner arbeidstakerne som er omfattet av en innskuddspensjonsordning gjennom jobben. Dette gjelder hovedande...
25.01.2019
Etter pensjonsreformen – hva skjer nå?
Nå har vi hatt 10 år med pensjonsreform i Norge med det formål å redusere den økonomiske belastningen på velferdsstaten knyttet til levealder. Vi sitt...
25.01.2019
Etter pensjonsreformen – hva skjer nå?
Nå har vi hatt 10 år med pensjonsreform i Norge med det formål å redusere den økonomiske belastningen på velferdsstaten knyttet til levealder. Vi sitt...
31.01.2018
Pensjon – fra det enkle til det kompliserte
Tilbakemeldingene fra både arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger er at informasjonsbehovet om pensjon oppleves tilnærmet utømmelig. Behovet fa...
31.01.2018
Pensjon – fra det enkle til det kompliserte
Tilbakemeldingene fra både arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger er at informasjonsbehovet om pensjon oppleves tilnærmet utømmelig. Behovet fa...
09.01.2017
Pensjon – fra kollektivt til individuelt ansvar
Hva skjer når pensjon går fra det kollektive til det individuelle? Arbeidstaker går fra å bli passet på til å måtte passe på. Feil valg kan koste dyrt...
09.01.2017
Pensjon – fra kollektivt til individuelt ansvar
Hva skjer når pensjon går fra det kollektive til det individuelle? Arbeidstaker går fra å bli passet på til å måtte passe på. Feil valg kan koste dyrt...
29.02.2016
Privat AFP - en «Absolutt Fabelaktig Pensjon»
Dette ble betegnelsen Dine Penger ga AFP i privat sektor da ordningen kom i 2011. Det er ingen tvil om at dette er en god ytelse for dem som har rett ...
29.02.2016
Privat AFP - en «Absolutt Fabelaktig Pensjon»
Dette ble betegnelsen Dine Penger ga AFP i privat sektor da ordningen kom i 2011. Det er ingen tvil om at dette er en god ytelse for dem som har rett ...
12.01.2016
Aktuell rettspraksis på pensjonsrettens område
Hvert år avsies flere dommer på pensjonsrettens område. Noen av disse dommene illustrerer godt hvilke problemstillinger som kan oppstå i praksis, mens...
12.01.2016
Aktuell rettspraksis på pensjonsrettens område
Hvert år avsies flere dommer på pensjonsrettens område. Noen av disse dommene illustrerer godt hvilke problemstillinger som kan oppstå i praksis, mens...
12.03.2015
Pensjonsreformen: Økt aldersgrense? Ja takk. Men nei takk!
1 av 3 nordmenn er positive til å heve den øvre aldersgrensen for å stå i jobb til 72 og 75 år. Bare 1 av 6 vil takke ja dersom de selv får muligheten...
12.03.2015
Pensjonsreformen: Økt aldersgrense? Ja takk. Men nei takk!
1 av 3 nordmenn er positive til å heve den øvre aldersgrensen for å stå i jobb til 72 og 75 år. Bare 1 av 6 vil takke ja dersom de selv får muligheten...
18.02.2015
Alt du kanskje ikke vet om effektene av pensjonsreformen for din virksomhet
Pensjon er komplisert, og enklere har det ikke blitt av de mange store og små endringene som har skjedd de siste årene.
18.02.2015
Alt du kanskje ikke vet om effektene av pensjonsreformen for din virksomhet
Pensjon er komplisert, og enklere har det ikke blitt av de mange store og små endringene som har skjedd de siste årene.