+
16.01.2024
Mange regelendringer i pensjon i vente
2024 blir et år fylt med både spenning og – ikke minst – mange regelendringer innen pensjonsverden. For de fleste er nok spenningen primært knyttet ti...
+
16.01.2024
Mange regelendringer i pensjon i vente
2024 blir et år fylt med både spenning og – ikke minst – mange regelendringer innen pensjonsverden. For de fleste er nok spenningen primært knyttet ti...
10.05.2023
Nye og gamle feller i privat og offentlig AFP
Dagens (private) AFP-ordning lever videre, enn så lenge. Det er sider ved ordningen som både arbeidsgiver og arbeidstaker bør være oppmerksom på og en...
10.05.2023
Nye og gamle feller i privat og offentlig AFP
Dagens (private) AFP-ordning lever videre, enn så lenge. Det er sider ved ordningen som både arbeidsgiver og arbeidstaker bør være oppmerksom på og en...
26.04.2023
Hvordan bidra til at ansatte tar smarte pensjonsvalg
For mange arbeidstakere er pensjon en jungel det er utfordrende å navigere i. Det er også i arbeidsgivers interesse at ansatte ser verdien av dagens p...
26.04.2023
Hvordan bidra til at ansatte tar smarte pensjonsvalg
For mange arbeidstakere er pensjon en jungel det er utfordrende å navigere i. Det er også i arbeidsgivers interesse at ansatte ser verdien av dagens p...
24.04.2023
Lite solidarisk AFP
«Du vet, det er ikke så lett å være solidarisk. I hvert fall ikke om det har en kostnad for deg selv. Ofte er alt snakk om solidaritet fordekt egoisme...
24.04.2023
Lite solidarisk AFP
«Du vet, det er ikke så lett å være solidarisk. I hvert fall ikke om det har en kostnad for deg selv. Ofte er alt snakk om solidaritet fordekt egoisme...
23.06.2022
God pensjonsreform - men kan gi mer aldersdiskriminering
Pensjonsreformen står seg. Det var hovedkonklusjonen da utvalgsleder Kristin Skogen Lund fremla pensjonskommisjonens innstilling forrige uke. En meget...
23.06.2022
God pensjonsreform - men kan gi mer aldersdiskriminering
Pensjonsreformen står seg. Det var hovedkonklusjonen da utvalgsleder Kristin Skogen Lund fremla pensjonskommisjonens innstilling forrige uke. En meget...
12.05.2022
Innføringen av egen pensjonskonto – er det en suksess?
Alle arbeidstakere i privat sektor har nå fått sin egen pensjonskonto. Norsk Pensjon er en viktig arena for å istandsette arbeidstakere til å gjøre go...
12.05.2022
Innføringen av egen pensjonskonto – er det en suksess?
Alle arbeidstakere i privat sektor har nå fått sin egen pensjonskonto. Norsk Pensjon er en viktig arena for å istandsette arbeidstakere til å gjøre go...
27.04.2022
Pensjonsgrunnlaget – nye fallgruver for arbeidsgiver eller business as usual?
Fra 1. juli 2022 skal ansatte ha «pensjon fra første krone» og fokuset på pensjonsrettigheter er økende. Mange er likevel usikre på hva som skal inngå...
27.04.2022
Pensjonsgrunnlaget – nye fallgruver for arbeidsgiver eller business as usual?
Fra 1. juli 2022 skal ansatte ha «pensjon fra første krone» og fokuset på pensjonsrettigheter er økende. Mange er likevel usikre på hva som skal inngå...
05.04.2022
Arbeid eller pensjon – eller ja takk begge deler?
Levealderen øker med ett år for hvert tiår, og viktigheten av at flere jobber lenger er åpenbar for arbeidsplassene, samfunnet og den enkelte. Arbeids...
05.04.2022
Arbeid eller pensjon – eller ja takk begge deler?
Levealderen øker med ett år for hvert tiår, og viktigheten av at flere jobber lenger er åpenbar for arbeidsplassene, samfunnet og den enkelte. Arbeids...
28.04.2021
Pensjon - en verden i endring
Endringene påvirker ikke bare de ansatte og oss som arbeidsgivere, men endrer hele måten vi må tenke pensjon på. Det handler ikke lenger om pensjonsøk...
28.04.2021
Pensjon - en verden i endring
Endringene påvirker ikke bare de ansatte og oss som arbeidsgivere, men endrer hele måten vi må tenke pensjon på. Det handler ikke lenger om pensjonsøk...
+
01.02.2021
Egen pensjonskonto; viktige endringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker
Egen pensjonskonto berører alle de 1,5 millioner arbeidstakerne som er omfattet av en innskuddspensjonsordning gjennom jobben. Dette gjelder hovedande...
+
01.02.2021
Egen pensjonskonto; viktige endringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker
Egen pensjonskonto berører alle de 1,5 millioner arbeidstakerne som er omfattet av en innskuddspensjonsordning gjennom jobben. Dette gjelder hovedande...