23.06.2022
God pensjonsreform - men kan gi mer aldersdiskriminering
Pensjonsreformen står seg. Det var hovedkonklusjonen da utvalgsleder Kristin Skogen Lund fremla pensjonskommisjonens innstilling forrige uke. En meget...
23.06.2022
God pensjonsreform - men kan gi mer aldersdiskriminering
Pensjonsreformen står seg. Det var hovedkonklusjonen da utvalgsleder Kristin Skogen Lund fremla pensjonskommisjonens innstilling forrige uke. En meget...
12.05.2022
Innføringen av egen pensjonskonto – er det en suksess?
Alle arbeidstakere i privat sektor har nå fått sin egen pensjonskonto. Norsk Pensjon er en viktig arena for å istandsette arbeidstakere til å gjøre go...
12.05.2022
Innføringen av egen pensjonskonto – er det en suksess?
Alle arbeidstakere i privat sektor har nå fått sin egen pensjonskonto. Norsk Pensjon er en viktig arena for å istandsette arbeidstakere til å gjøre go...
27.04.2022
Pensjonsgrunnlaget – nye fallgruver for arbeidsgiver eller business as usual?
Fra 1. juli 2022 skal ansatte ha «pensjon fra første krone» og fokuset på pensjonsrettigheter er økende. Mange er likevel usikre på hva som skal inngå...
27.04.2022
Pensjonsgrunnlaget – nye fallgruver for arbeidsgiver eller business as usual?
Fra 1. juli 2022 skal ansatte ha «pensjon fra første krone» og fokuset på pensjonsrettigheter er økende. Mange er likevel usikre på hva som skal inngå...
05.04.2022
Arbeid eller pensjon – eller ja takk begge deler?
Levealderen øker med ett år for hvert tiår, og viktigheten av at flere jobber lenger er åpenbar for arbeidsplassene, samfunnet og den enkelte. Arbeids...
05.04.2022
Arbeid eller pensjon – eller ja takk begge deler?
Levealderen øker med ett år for hvert tiår, og viktigheten av at flere jobber lenger er åpenbar for arbeidsplassene, samfunnet og den enkelte. Arbeids...
28.04.2021
Pensjon - en verden i endring
Endringene påvirker ikke bare de ansatte og oss som arbeidsgivere, men endrer hele måten vi må tenke pensjon på. Det handler ikke lenger om pensjonsøk...
28.04.2021
Pensjon - en verden i endring
Endringene påvirker ikke bare de ansatte og oss som arbeidsgivere, men endrer hele måten vi må tenke pensjon på. Det handler ikke lenger om pensjonsøk...
+
01.02.2021
Egen pensjonskonto; viktige endringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker
Egen pensjonskonto berører alle de 1,5 millioner arbeidstakerne som er omfattet av en innskuddspensjonsordning gjennom jobben. Dette gjelder hovedande...
+
01.02.2021
Egen pensjonskonto; viktige endringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker
Egen pensjonskonto berører alle de 1,5 millioner arbeidstakerne som er omfattet av en innskuddspensjonsordning gjennom jobben. Dette gjelder hovedande...
25.01.2019
Etter pensjonsreformen – hva skjer nå?
Nå har vi hatt 10 år med pensjonsreform i Norge med det formål å redusere den økonomiske belastningen på velferdsstaten knyttet til levealder. Vi sitt...
25.01.2019
Etter pensjonsreformen – hva skjer nå?
Nå har vi hatt 10 år med pensjonsreform i Norge med det formål å redusere den økonomiske belastningen på velferdsstaten knyttet til levealder. Vi sitt...
31.01.2018
Pensjon – fra det enkle til det kompliserte
Tilbakemeldingene fra både arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger er at informasjonsbehovet om pensjon oppleves tilnærmet utømmelig. Behovet fa...
31.01.2018
Pensjon – fra det enkle til det kompliserte
Tilbakemeldingene fra både arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger er at informasjonsbehovet om pensjon oppleves tilnærmet utømmelig. Behovet fa...
09.01.2017
Pensjon – fra kollektivt til individuelt ansvar
Hva skjer når pensjon går fra det kollektive til det individuelle? Arbeidstaker går fra å bli passet på til å måtte passe på. Feil valg kan koste dyrt...
09.01.2017
Pensjon – fra kollektivt til individuelt ansvar
Hva skjer når pensjon går fra det kollektive til det individuelle? Arbeidstaker går fra å bli passet på til å måtte passe på. Feil valg kan koste dyrt...
29.02.2016
Privat AFP - en «Absolutt Fabelaktig Pensjon»
Dette ble betegnelsen Dine Penger ga AFP i privat sektor da ordningen kom i 2011. Det er ingen tvil om at dette er en god ytelse for dem som har rett ...
29.02.2016
Privat AFP - en «Absolutt Fabelaktig Pensjon»
Dette ble betegnelsen Dine Penger ga AFP i privat sektor da ordningen kom i 2011. Det er ingen tvil om at dette er en god ytelse for dem som har rett ...