Må talentene lokkes med lønn?

I kampen om talentene overbyr arbeidsgivere hverandre med lønn. Men det finnes mer effektive metoder for å rekruttere og beholde ansatte.

Artikkelen ble første gang publisert i E24 13.12.2022

De fleste bedrifter sliter med å rekruttere ansatte nå. Mange prøver å hente flinke folk hos konkurrenten ved å lokke med høyere lønn. Deretter kommer andre og henter ansatte på tilsvarende måte hos dem.

For å unngå det, hever kanskje bedriften de er ansatt hos lønnen deres der de er. Slik går runddansen og lønningene løper løpsk.

Demotiverte ansatte

Resultatet kan bli at noen lokkes til å bytte jobb, selv når de trives og hadde tenkt å bli. Og at de som oppdager at de er innelåst, ikke kan velge og vrake og dermed ikke får økt lønn, kan gå sure.

Den store taperen blir bedriften. Som fortsatt mangler kompetanse og som sitter igjen med flere demotiverte medarbeidere - og høyere lønnskostnader. På en gang.

Fem råd for å unngå løpske lønninger

Her er fem råd for å tiltrekke og beholde talentene i det lange løp og unngå å la seg lokke til budrunder om lønn.

1. Ha klare kriterier for lønnsnivå

Ikke la nyansettelser og lønnsjusteringer ødelegge balansen mellom faggrupper, nivåer, avdelinger og annet. Lønnssystem som tar utgangspunkt i ansvar, kompetanse og dyktighet er til god hjelp. I tillegg er det god kvalitetssikring for at man ikke forskjellsbehandler, for eksempel ut fra kjønn.

2. Lei inn om nødvendig

Det kan være hensiktsmessig å kjøpe tjenester eller leie inn ettertraktet og dyr kompetanse til en høyere pris i en periode, selvfølgelig innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Slik innleie kan også gi tilgang til spiss men også dyr kompetanse, uten at det ødelegger den interne lønnsbalansen.

3. Bruk korte penger

De fleste av oss unner dyktige kolleger gode lønninger. Det største problemet med å gi høy fastlønn er at man blir sittende med faste kostnader også dersom inntektssiden skulle svikte. Kollektiv overskuddsdeling eller annen bonus gir fleksibilitet, og kan også bidra til å binde folk til selskapet. Aksjeprogrammer er en annen god mulighet.

4. Utvikle folk internt

Altfor mange sender flinke folk med litt utdatert kompetanse ut den ene døren, mens de sliter med å få ny kompetanse inn gjennom den andre. En bedre idé er å satse på kompetanseløft og -dreining. Det bygger også lojalitet.

5. Vær pragmatisk

Ikke alle prinsipper bør ris hele veien inn til mål. Skap rom for å være pragmatisk og vurdere hver enkelt arbeidstager. Men sørg for å begrunne unntakene.

Trenger ikke være lønnsledende

Lønn er ikke alt her i verden og den beste belønningen handler ikke nødvendigvis om penger. Anerkjennelse, utvikling og arbeidsmiljø er limet som gjør at folk blir. Autonomi, mening og mestring gjør at vi presterer.

Hvis dette er på plass, og lønnen oppfattes å være fair, behøver man ikke være lønnsledende. Det er det først og fremst de bedriftene som ikke har alt det andre å tilby som må.