Lønnsoppgjøret 2021: Bakgrunnsmateriale fra HR Norge og Korn Ferry

Natt til søndag er det innspurt i lønnsoppgjøret mellom LO-NHO. Rett før påske gjennomførte HR Norge og Korn Ferry webinar som tok for seg tallgrunnlag og andre utfordringer for LO/NHO-oppgjøret - og dem som kommer etterpå. Under finner du dette, sammen med ytterligere en webcast med tall for lønnsutviklingen i Norge generelt i fjor og for HR området spesielt. I tillegg finner du HR Lønnsrapport.

Vi er vant til å høre at «partene står langt fra hverandre». Men i år er det virkelig sant. En utfordring er muligheten for reallønnsnedgang. En annen utfordring, er at flere brøt ut av folden og ga mer enn det som frontfagene anviste i fj