HR Lønnsrapport 2020 – vi lanserer to nye rapporter

Her er årets HR Lønnsrapport som også i år er utarbeidet i et samarbeid mellom Korn Ferry og HR Norge. I rapporten legger vi frem årets tall på HR lønn og lønn i totalmarkedet. I tillegg lanserer vi også en ny rapport om belønningspraksis i Norge.

HR Lønnsrapport 2020

Over 200 virksomheter har bidratt med lønnsdata og med over 1400 HR-stillinger i datagrunnlaget gir det oss muligheter til å bryte ned tallene på ulike områder med høyere grad av nyansering. Denne