HR Lønnsrapport 2018 kommer i mars

I samarbeid med Korn Ferry Hay Group har vi gleden til å lansere årets HR Lønnsrapport den 21. mars, for tolvte året på rad. Rapporten bør leses av enhver som har ansvar over lønnsfastsettelsen sin virksomhet eller jobber innen HR.

Rapporten tar utgangspunkt i lønnsdata fra over 1200 HR-stillinger, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes. Rapporten er fremdeles den eneste i sitt slag i det norske markedet og for første gang vil årets funn også bli presentert i et eksklusivt medlemsmøte.

Rapporten som er en utvalgsundersøkelse er delt inn i to deler. Den første delen tar for seg problematikk knyttet til bruk av statistikk og metodikk og fungerer som en veileder. Her vil du få innblikk i hvordan HR-stillinger avlønnes sammenlignet med andre funksjoner i virksomheten, samt forslag på hvordan du systematisk kan fastsette lønn. I den andre delen presenterer vi lønnsdata som er innhentet av Korn Ferry Hay Group og som gir årets funn av blant annet:

  • Grunnlønn for HR-stillinger
  • Variabel lønn for ulike stillingsnivåer innen HR
  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
  • Lønnsforskjeller mellom norske og internasjonale virksomheter
  • Bilordninger
  • Fordeling av andre goder
  • Den totale belønningspakken

Tallene som blir presentert består av uttrekk fra Korn Ferry Hay Groups database og er reelle tall for 2017 fra over 200 virksomheter. (Ikke egenrapportering av tall fra medarbeidere).

Er du medlem og ønsker å delta på presentasjonen, så kan du melde deg på ved å benytte en av linkene under. Det er begrenset antall plasser.

Rapporten presenteres i Oslo 21. mars.
Rapporten presenteres i Stavanger 22. mars.
Rapporten presenteres i Bergen 2. mai.

Rapporten er nedlastbar for medlemmer fra den 21. mars.

Se tidligere års Lønnsrapporter her:

HR Lønnsrapport 2017

HR Lønnsrapport 2016

HR Lønnsrapport 2015