HR Lønnsrapport 2016

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. (Fredag 1. april 2016) Årets rapport har som utgangspunkt lønnsdata fra nesten 1200 HR-stillinger i privat sektor, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes.
Forsiden HR lønnsrapport 2016

Dette er tiende året HR Lønnsrapport gis ut i samarbeid med Hay Group, og det er deres database som ligger som grunnlag i årets rapport. I løpet av det siste året har Hay Group slått seg sammen med Korn Ferry, og de har den største databasen på HR stillinger i Norge. Tallene er basert på reelle tall fra virksomhetene som er med (ikke egenrapportering av tall fra ansatte).

Rapporten gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen, og rapporten er delt inn i to deler. Den første delen består av bakgrunnsinformasjon om statistikken og den andre delen legger frem tall og tabeller med sammenligninger av lønnsforhold innen HR i Norge. I årets rapport inneholder følgende tallmateriale:

  • Grunnlønn for HR-stillinger
  • Variabel lønn for ulike stillingsnivåer innen HR
  • Kjønnsforskjeller innen lønn og sammensetning i HR-avdelingene
  • Forskjellene mellom spesialister og generalister i HR
  • Forskjellene mellom Norske og Internasjonale virksomheter
  • Avlønning av HR i forhold til andre funksjoner i virksomheten
  • Struktur på den økonomiske belønningspakken
  • Bilordninger

Last ned lønnsrapporten her (Passordbeskyttet, medlemsfordel)