HR Lønnsrapport 2014

HR lønnsrapport 2014 er lansert. Rapporten er et "must" for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett.

Rapporten gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen, og rapporten er delt inn i to deler. Den første delen består av bakgrunnsinformasjon om statistikken og den andre delen legger frem tall og tabeller med sammenligninger av lønnsforhold innen HR i Norge. I årets rapport kan du lese om:

  • Grunnlønn og variabel lønn for HR-stillinger
  • Kjønnsforskjeller innen lønn og sammensetning i HR-avdelingene
  • Forskjellene mellom spesialister og generalister i HR
  • Forskjellene mellom Norske og Internasjonale virksomheter

Avlønning av HR i forhold til andre funksjoner i virksomheten

Dette er åttende året HR Lønnsrapport gis ut i samarbeid med Hay Group, og det er Hay Groups database som ligger som grunnlag i årets rapport. Rapporten bør leses sammen med temaheftet vi har utarbeidet om belønning.

HR Lønnsrapport 2014
Rapport
HR Lønnsrapport 2014