HR Lønnsrapport 2014

HR lønnsrapport 2014 er lansert. Rapporten er et "must" for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett.

HR lonnsrapport 2014 450x300

Rapporten gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen, og rapporten er delt inn i to deler. Den første delen består av bakgrunnsinformasjon om statistikken og den andre delen legger frem tall og tabeller med sammenligninger av lønnsforhold innen HR i Norge. I årets rapport kan du lese om:

  • Grunnlønn og variabel lønn for HR-stillinger
  • Kjønnsforskjeller innen lønn og sammensetning i HR-avdelingene
  • Forskjellene mellom spesialister og generalister i HR
  • Forskjellene mellom Norske og Internasjonale virksomheter

Avlønning av HR i forhold til andre funksjoner i virksomheten

Dette er åttende året HR Lønnsrapport gis ut i samarbeid med Hay Group, og det er Hay Groups database som ligger som grunnlag i årets rapport. Rapporten bør leses sammen med temaheftet vi har utarbeidet om belønning.

HR Lønnsrapport 2014
Rapport
HR Lønnsrapport 2014

Flere artikler

Streik
Lønn
De seks viktigste tingene du bør vite ved streik
De seks viktigste tingene du bør vite ved streik
HR Lonnsrapport 2024 artikkel format 003
Lønn
HR Lønnsrapport 2024- hva sier tallene og hvor ligger utfordringene?
HR Lønnsrapport 2024- hva sier tallene og hvor ligger utfordringene?
Even Bolstad alvorlig
Lønn
Lønnsoppgjøret ender i konflikt
Lønnsoppgjøret ender i konflikt