HR Lønnsrapport 2013

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. Rapporten er et "must" for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett. Den gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen.

Rapporten er delt inn i to deler, der den første delen består av ren bakgrunnsinformasjon om statistikken og den andre delen av lønnsstatistikker med sammenligninger av lønnsforhold innen HR i Norge samt lønnsrelasjoner mellom HR og andre f