Høy begynnerlønn for nyutdannede i Norge

Fjoråret var vanskelig for mange studenter på jakt etter jobb, og vi har sett at lønningene har stått nokså stille i «inngangsstillinger» som nok har å gjøre med usikkerhet rundt virksomhetenes lønnsevne og den store tilgangen på kandidater.

Ingen land lønner nyutdannede bedre enn Norge. Om de kommer inn i selskapet med bachelor, master eller doktorgrad i ryggsekken betyr imidlertid ganske lite. I hvert fall første året.
Norske bachelorkandidater fikk i snitt en startlønn p