Belønningspraksis etter COVID-19

Mer enn et halvt år med en pandemi vi ikke har sett maken til på 100 år, har endret måten vi forholder oss til hverandre, og måten vi jobber på. Det økonomiske bildet er endret. Hva betyr det for vår belønningspraksis? I dette webinaret kan du høre belønningsekspert Duncan Brown sine tanker om dette.

Belønningsekspert og rådgiver Duncan Brown har gjennom sitt nettverk diskutert hvordan belønning vil se ut post-corona. I tillegg bygger han sine tanker på studier på tvers av Europa, som gir noen indikasjoner på både hva s