Talentledelse og -anskaffelse - er vi på riktig vei?

Arbeidsgivere opplever større utfordringer med å beholde ansatte. Ifølge SSB har 700 000 byttet jobb fra andre kvartal i 2021, til andre kvartal 2022. Med store utskiftninger og lav arbeidsledighet er det stor etterspørsel etter kompetanse, og bedrifter sliter med å holde på ansatte.

Det siste året har det vært arbeidstakers marked, men nå spår Norges Banks forventningsrapport en liten brems i arbeidsmarkedet fremover. Antall utlyste stillinger har gått nedover, og med mindre optimisme i arbeidsmarkedet blir det heller ik