Arbeidsmarkedet er stramt - hva kan dere gjøre?

Sven Kinden Iversen og Henrik Øhrn, HR Norge, presenterer innholdet i rapporten Talentledelse og -anskaffelse 2023

HR Norge gjennomførte i forkant av vår konferanse Kompetansedagen 2022 en kort undersøkelse blant årets og tidligere års deltakere på denne konferansen, for å få nærmere innsikt i den situasjonen virksomheter står i.

Med utgangspu