02.06.2021
Oppvåkning, inspirasjon og slipp kreftene fri
Hvordan vekke ansvarsgleden og innovasjonskraften i en hierarkisk og stor organisasjon som Forsvaret? Gunn Elisabeth Håbjørg deler erfaringer fra Fors...
02.06.2021
Oppvåkning, inspirasjon og slipp kreftene fri
Hvordan vekke ansvarsgleden og innovasjonskraften i en hierarkisk og stor organisasjon som Forsvaret? Gunn Elisabeth Håbjørg deler erfaringer fra Fors...
05.05.2021
Jobb bedre under stress med mindfulness
Kan noe så enkelt og billig som stillhet være kilde til prestasjonsutvikling? Helt klart, mener Anders Meland som har forsket på hvilken effekt mindfu...
05.05.2021
Jobb bedre under stress med mindfulness
Kan noe så enkelt og billig som stillhet være kilde til prestasjonsutvikling? Helt klart, mener Anders Meland som har forsket på hvilken effekt mindfu...
03.02.2016
Passiv aggresjon – utmattende for alle parter
Dårlig stemning lar seg ikke overse særlig lenge. Men det er likevel krevende å sette fingeren på hva det er som skurrer. Kan hende innser du etterhve...
03.02.2016
Passiv aggresjon – utmattende for alle parter
Dårlig stemning lar seg ikke overse særlig lenge. Men det er likevel krevende å sette fingeren på hva det er som skurrer. Kan hende innser du etterhve...
22.10.2015
Gode, vanskelige samtaler
De fleste er ikke bare seg selv på jobben. Man har også en funksjonell rolle. Å skille rollene kan være vanskelig, men nødvendig i utfordrende situasj...
22.10.2015
Gode, vanskelige samtaler
De fleste er ikke bare seg selv på jobben. Man har også en funksjonell rolle. Å skille rollene kan være vanskelig, men nødvendig i utfordrende situasj...
13.05.2015
Lederutvikling for funksjon og nivå
Mellomledelse er noe annet enn 1. linjeledelse. Ledelse av mellomledere er igjen forskjellig fra ledelse lengre opp eller ut i organisasjonen. Forskje...
13.05.2015
Lederutvikling for funksjon og nivå
Mellomledelse er noe annet enn 1. linjeledelse. Ledelse av mellomledere er igjen forskjellig fra ledelse lengre opp eller ut i organisasjonen. Forskje...