20.06.2023
Lederutvikling i Statens vegvesen
Statens vegvesen har rundt 360 ledere spredt over hele landet og 60% fjernledelse. Med en offensiv virksomhetsstrategi som setter ny retning vil de nå...
20.06.2023
Lederutvikling i Statens vegvesen
Statens vegvesen har rundt 360 ledere spredt over hele landet og 60% fjernledelse. Med en offensiv virksomhetsstrategi som setter ny retning vil de nå...
14.06.2023
Hvorfor er lederes barndom et tema i lederutvikling?
Barndom har i lang tid vært et tema på mange lederutviklingsprogrammer. Nyere forskning gjør at det i større grad enn før ligger det til rette for å p...
14.06.2023
Hvorfor er lederes barndom et tema i lederutvikling?
Barndom har i lang tid vært et tema på mange lederutviklingsprogrammer. Nyere forskning gjør at det i større grad enn før ligger det til rette for å p...
23.06.2022
Er det fortsatt stilig å være travel?
Mange ledere har det så travelt at de ikke rekker å prate med sine ansatte. De løper fra møte til møte, og mange ansatte lurer ofte på hva «ledelsen» ...
23.06.2022
Er det fortsatt stilig å være travel?
Mange ledere har det så travelt at de ikke rekker å prate med sine ansatte. De løper fra møte til møte, og mange ansatte lurer ofte på hva «ledelsen» ...
02.06.2022
Det grunnleggende må være på plass før man kan tenke videre lederutvikling
Etter to tøffe år for næringslivet begynner vi å skimte konturene av et mer fredelig landskap. Hybridkontoret medfører økt kompleksitet for lederrolle...
02.06.2022
Det grunnleggende må være på plass før man kan tenke videre lederutvikling
Etter to tøffe år for næringslivet begynner vi å skimte konturene av et mer fredelig landskap. Hybridkontoret medfører økt kompleksitet for lederrolle...
02.06.2021
Oppvåkning, inspirasjon og slipp kreftene fri
Hvordan vekke ansvarsgleden og innovasjonskraften i en hierarkisk og stor organisasjon som Forsvaret? Gunn Elisabeth Håbjørg deler erfaringer fra Fors...
02.06.2021
Oppvåkning, inspirasjon og slipp kreftene fri
Hvordan vekke ansvarsgleden og innovasjonskraften i en hierarkisk og stor organisasjon som Forsvaret? Gunn Elisabeth Håbjørg deler erfaringer fra Fors...
05.05.2021
Jobb bedre under stress med mindfulness
Kan noe så enkelt og billig som stillhet være kilde til prestasjonsutvikling? Helt klart, mener Anders Meland som har forsket på hvilken effekt mindfu...
05.05.2021
Jobb bedre under stress med mindfulness
Kan noe så enkelt og billig som stillhet være kilde til prestasjonsutvikling? Helt klart, mener Anders Meland som har forsket på hvilken effekt mindfu...
03.02.2016
Passiv aggresjon – utmattende for alle parter
Dårlig stemning lar seg ikke overse særlig lenge. Men det er likevel krevende å sette fingeren på hva det er som skurrer. Kan hende innser du etterhve...
03.02.2016
Passiv aggresjon – utmattende for alle parter
Dårlig stemning lar seg ikke overse særlig lenge. Men det er likevel krevende å sette fingeren på hva det er som skurrer. Kan hende innser du etterhve...
22.10.2015
Gode, vanskelige samtaler
De fleste er ikke bare seg selv på jobben. Man har også en funksjonell rolle. Å skille rollene kan være vanskelig, men nødvendig i utfordrende situasj...
22.10.2015
Gode, vanskelige samtaler
De fleste er ikke bare seg selv på jobben. Man har også en funksjonell rolle. Å skille rollene kan være vanskelig, men nødvendig i utfordrende situasj...
13.05.2015
Lederutvikling for funksjon og nivå
Mellomledelse er noe annet enn 1. linjeledelse. Ledelse av mellomledere er igjen forskjellig fra ledelse lengre opp eller ut i organisasjonen. Forskje...
13.05.2015
Lederutvikling for funksjon og nivå
Mellomledelse er noe annet enn 1. linjeledelse. Ledelse av mellomledere er igjen forskjellig fra ledelse lengre opp eller ut i organisasjonen. Forskje...