Virksomheten mangler kompetanse, men ikke jeg

Norske arbeidstakere ser at det er behov for utvikling av kompetanse og ferdigheter i egen bransje og yrke, og det er derfor et lite paradoks at de færreste mener at de selv mangler kompetanse. Dette er funn i den nyeste Arbeidslivsindex-undersøkelsen HR Norge gjennomfører sammen med Kantar. Resultatene har likhetstrekk med undersøkelser som kartlegger nordmenns syn på egne ferdigheter som bilsjåfør.

Flere undersøkelser opp gjennom årene har vist at svært mange mener de kjører bil bedre enn gjennomsnittet, og menn mener dette i mye større grad enn kvinner. Når det gjelder kompetanse i yrkeslivet er det riktignok ikke kjønnsforskjeller.