Læring om arbeidsflyt og de fem øyeblikks behov

En god tilnærming til læring og utvikling er et av virksomhetens sterkeste kort for å sørge for at medarbeidere er parat til å ta på seg nye oppgaver, ledere forstår hvordan man til enhver tid skal lede sine ansatte, og for at virksomheten skal holde seg konkurransedyktig. Hvordan vi designer læring og utvikling er derfor essensielt for hvor godt vi lykkes med dette.

Dette har vært Bob Moshers fokus i 20 år, og med workflow learning og the 5 moments of need, eller de fem øyeblikks behov, hvis vi fornorsker det litt, er målet hans å skape en læringssituasjon hvor vi ikke bare trener på nye ferdigheter, m