Derfor er kompetansemangfold på agendaen i Oljefondet

– Jeg har alltid vært fascinert av hvordan man setter sammen kunnskap og kompetanse for å finne nye løsninger, sier leder av Oljefondet, Nicolai Tangen.

Etter at Tangen overtok sjefskontoret i Norges Bank Investment Management, som forvalter det norske oljefondet, har han tatt initiativ til at organisasjonen aktivt jobber mot et økt kompetansemangfold.

Ada Magnæs Aass portrett
Ada Magnæs Aass

Sammen med HR-direktør Ada Magnæs Aass kommer han til årets HR-Forum med foredraget «Kompetansemangfold for fremtiden», hvor de vil fortelle om hvorfor og hvordan de jobber med økt kompetansemangfold.

Skape nye tanker og ideer

Både kompetanse og mangfold er begreper vi forholder oss aktivt til, men akkurat kompetansemangfold er noe vi ifølge Google snakker lite om. Hva legger dere i det?

– Historisk har vi nok et forhold til mangfold som går ut på å telle for eksempel kjønn og nasjonalitet. Når vi snakker om kompetansemangfold nå, handler det om hvem vi klarer å tiltrekke oss utenifra og hvem av våre ansatte vi klarer å utvikle til også å tenke nye tanker og å skape nye ideer. Vi ønsker å tenke litt bredere når det gjelder hvilken bakgrunn folkene våre har, hva de lærer, hvilken adferd de har mot hverandre og hvordan det tar oss videre som organisasjon, forklarer Aass.

I løpet av de siste månedene har Oljefondet satt i gang en rekke initiativer som handler om det å utfordre det etablerte. «Må vi gjøre det akkurat sånn?», er et typisk spørsmål den nye sjefen utfordrer organisasjonen med.

– Nesten alle nyvinninger og innovasjoner i samfunnet skjer ved at du setter sammen ting på en ny måte, poengterer Tangen.

Går igjennom hele ansettelsesprosessen

Mangfoldet bygges både internt blant de som allerede er ansatt, og ikke minst gjennom nyrekrutteringer.
– Vi går igjennom hele ansettelsesprosessen vår, og gjør en rekke endringer. Det gjelder fra hvem vi ønsker å tiltrekke oss, til hvordan vi setter sammen team og hvordan vi ordlegger oss i stillingsannonsene. Men å utvide kompetansemangfoldet gjelder også i aller høyeste grad blant folkene vi allerede har. Vi bruker mer ressurser på læring og utvikling internt nå enn tidligere, forteller Aass.

Tangen og Aass trekker blant annet fram det nye internship-programmet, hvor de ønsker å gi studentene en opplevelse for livet.
– Vi har tatt inn 25 rett fra skolebenken, og lar dem blant annet få møte eksperter av alle slag. Som for eksempel noe så sjeldent som en samlet ledergruppe i Oljefondet den første dagen og finansministeren en annen, forteller Tangen for å understreke at talenter er verdt å satse på, og at jo flere strenger de spiller på, jo bedre.

– Jeg oppfordrer alltid studenter til å lære seg masse forskjellig. For jo mer du kan, jo mer gøy har du det i livet, og når folk kan forskjellige ting, blir organisasjonen desto mer interessant for alle.

Benytter sportspsykolog

Konkrete eksempler på hvordan Oljefondet bruker annen kompetanse enn den man forventer å finne i et investeringsfond, er blant annet en sportspsykolog som jobber med motstandsdyktighet, og at porteføljeforvalterne trenes i å stille spørsmål av en avhørsspesialist fra politiet.
– Og selv har jeg brukt mye tid på å studere sosialpsykologi i sammenheng med det som har med investeringer å gjøre. Beslutningsmetoder og hvorvidt man er villig til å ta risiko avhenger av personlighet, forteller Tangen, og understreker:
– Jeg er veldig opptatt av mangfold, ikke bare fordi det er rett, men fordi det er viktig å få flere forskjellige syn med inn i beslutningene som tas.

Les mer om HR Forum 2021 og se program og påmelding her.

HR Forum 2021