+
12.11.2020
Kompetansedagen 2020 - Spørsmålsrunde med Tammy Erickson
På Kompetansedagen 2020 var det anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Her kan du høre spørsmålene og svarene til Tammy Ericson. Gikk ...
+
12.11.2020
Kompetansedagen 2020 - Spørsmålsrunde med Tammy Erickson
På Kompetansedagen 2020 var det anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Her kan du høre spørsmålene og svarene til Tammy Ericson. Gikk ...
+
05.11.2020
Kompetansedagen 2020 - Spørsmålsrunde med Mette Wiig og Hanna Anderberg
På Kompetansedagen 2020 var det anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Her kan du høre spørsmålene og svarene til Mette Kolstad Wiig f...
+
05.11.2020
Kompetansedagen 2020 - Spørsmålsrunde med Mette Wiig og Hanna Anderberg
På Kompetansedagen 2020 var det anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Her kan du høre spørsmålene og svarene til Mette Kolstad Wiig f...
15.10.2020
Ny HR Norge podcast om HR kompetanser
Dave Ulrich er verdens ledende tenker innenfor HR – ikke minst på grunn av HR Competency Study (HRCS) som er verdens ledende HR undersøkelse. Nå har v...
15.10.2020
Ny HR Norge podcast om HR kompetanser
Dave Ulrich er verdens ledende tenker innenfor HR – ikke minst på grunn av HR Competency Study (HRCS) som er verdens ledende HR undersøkelse. Nå har v...
+
17.09.2020
Lær å feile på en intelligent måte
For enhver organisasjon er det viktig å lære av både suksess og feil. Covid-19 innebærer stor grad av usikkerhet kombinert med nye og komplekse utford...
+
17.09.2020
Lær å feile på en intelligent måte
For enhver organisasjon er det viktig å lære av både suksess og feil. Covid-19 innebærer stor grad av usikkerhet kombinert med nye og komplekse utford...
+
12.08.2020
Virksomheter mangler oversikt over kompetanse
En ny analyse gjennomført av Josh Bersin viser at virksomheter har fått dårligere oversikt over hvilke kompetanser og kapabiliteter de egentlig har ti...
+
12.08.2020
Virksomheter mangler oversikt over kompetanse
En ny analyse gjennomført av Josh Bersin viser at virksomheter har fått dårligere oversikt over hvilke kompetanser og kapabiliteter de egentlig har ti...
11.06.2020
For dårlig tid til å lære
Korona har lært oss mye nytt. Da krisen kom, var det mange som innoverte, lærte og samarbeidet mer på tvers. Men nå tyder mye på at vi er på vei tilba...
11.06.2020
For dårlig tid til å lære
Korona har lært oss mye nytt. Da krisen kom, var det mange som innoverte, lærte og samarbeidet mer på tvers. Men nå tyder mye på at vi er på vei tilba...
28.05.2020
En av fem virksomheter mangler viktig kompetanse
Mange virksomheter har ikke riktig sammensetning av kompetanser. Noen mangler også oversikt over hva de har og hva de trenger i fremtiden. Særlig offe...
28.05.2020
En av fem virksomheter mangler viktig kompetanse
Mange virksomheter har ikke riktig sammensetning av kompetanser. Noen mangler også oversikt over hva de har og hva de trenger i fremtiden. Særlig offe...
+
02.10.2019
Praktiske råd til ledere for å møte fremtidens behov for kompetanse
Evnen til å hurtig kunne bygge ny kompetanse og vedlikeholde nøkkelkompetanse er ikke bare virktig for organisasjonen, men også for den enkelte arbeid...
+
02.10.2019
Praktiske råd til ledere for å møte fremtidens behov for kompetanse
Evnen til å hurtig kunne bygge ny kompetanse og vedlikeholde nøkkelkompetanse er ikke bare virktig for organisasjonen, men også for den enkelte arbeid...
+
19.09.2019
Et arbeidsliv i endring – hvordan påvirker dette behovet for kompetanse?
Vi har i løpet av de siste få år sett hvordan fremvoksende teknologier har endret utførelsen av arbeid i enkelte bransjer hvor noen oppgaver er blitt ...
+
19.09.2019
Et arbeidsliv i endring – hvordan påvirker dette behovet for kompetanse?
Vi har i løpet av de siste få år sett hvordan fremvoksende teknologier har endret utførelsen av arbeid i enkelte bransjer hvor noen oppgaver er blitt ...
14.08.2019
Learn or die
14.08.2019
Learn or die