+
16.01.2023
Statens vegvesen - Digital på vei
Statens vegvesen har laget et rammeverk for digital kompetanse og gjort en gap-analyse på digital kompetanse blant ansatte. I dette foredraget fra HR-...
+
16.01.2023
Statens vegvesen - Digital på vei
Statens vegvesen har laget et rammeverk for digital kompetanse og gjort en gap-analyse på digital kompetanse blant ansatte. I dette foredraget fra HR-...
13.12.2022
Øk din gjennomslagskraft med historiefortelling
I mylderet av informasjon som vi utsettes for, er det vanskelig å nå fram. Historiens kraft er at den skaper indre bilder med budskap som engasjerer o...
13.12.2022
Øk din gjennomslagskraft med historiefortelling
I mylderet av informasjon som vi utsettes for, er det vanskelig å nå fram. Historiens kraft er at den skaper indre bilder med budskap som engasjerer o...
06.12.2022
Fra prosjekt til produkt i et big bang
Stadig flere offentlige virksomheter skal nå reorganiseres til å jobbe tverrfaglig og brukersentrert. Intern kompetansedreining viser seg å bidra til ...
06.12.2022
Fra prosjekt til produkt i et big bang
Stadig flere offentlige virksomheter skal nå reorganiseres til å jobbe tverrfaglig og brukersentrert. Intern kompetansedreining viser seg å bidra til ...
+
23.11.2022
Læring er en reise og ikke et arrangement
Hvordan kan læring bli til noe som skjer kontinuerlig, som brukes, og som har endring av adferd i sikte? DNV har testet ut flere muligheter – og svare...
+
23.11.2022
Læring er en reise og ikke et arrangement
Hvordan kan læring bli til noe som skjer kontinuerlig, som brukes, og som har endring av adferd i sikte? DNV har testet ut flere muligheter – og svare...
+
18.10.2022
Kompetanseutvikling er ikke lengre nok
Det både snakkes om og investeres enorme summer i kompetanseutvikling, men hva sitter virksomhetene igjen med etter alt arbeidet og investeringene? Hv...
+
18.10.2022
Kompetanseutvikling er ikke lengre nok
Det både snakkes om og investeres enorme summer i kompetanseutvikling, men hva sitter virksomhetene igjen med etter alt arbeidet og investeringene? Hv...
12.10.2022
Posten i endring skaper nye karrieremuligheter
Posten har lært at sin evne til å utvikle seg som konsern er et direkte resultat av medarbeidernes mulighet til å utvikle seg. Les hvordan sikrer Post...
12.10.2022
Posten i endring skaper nye karrieremuligheter
Posten har lært at sin evne til å utvikle seg som konsern er et direkte resultat av medarbeidernes mulighet til å utvikle seg. Les hvordan sikrer Post...
+
19.08.2022
SMART jobbdesign for smarte medarbeidere
Smart jobbdesign kan påvirke dine medarbeideres trivsel, motivasjon og evner til å fortsette å lære og prestere i jobben sin. I dette webinaret kan du...
+
19.08.2022
SMART jobbdesign for smarte medarbeidere
Smart jobbdesign kan påvirke dine medarbeideres trivsel, motivasjon og evner til å fortsette å lære og prestere i jobben sin. I dette webinaret kan du...
11.08.2022
Tverrfaglig kompetanseutvikling med brukerdrevet design
Brukerdrevet design, designdrevet innovasjon, tjenestedesign, design thinking er alle navn for utviklingsmetodikk som setter brukerens behov og motive...
11.08.2022
Tverrfaglig kompetanseutvikling med brukerdrevet design
Brukerdrevet design, designdrevet innovasjon, tjenestedesign, design thinking er alle navn for utviklingsmetodikk som setter brukerens behov og motive...
30.05.2022
Læring er en reise og ikke et arrangement
Hvordan kan læring bli til noe som skjer kontinuerlig, som brukes, og som har endring av adferd i sikte? DNV har testet ut flere muligheter – og svare...
30.05.2022
Læring er en reise og ikke et arrangement
Hvordan kan læring bli til noe som skjer kontinuerlig, som brukes, og som har endring av adferd i sikte? DNV har testet ut flere muligheter – og svare...
09.02.2022
Statens vegvesen - Vi er «Digitalt på vei»!
Statens vegvesen (SVV) rullet ut prosjektet Digitalt på vei på den siste dagen i januar. Målgruppe for Digitalt på vei er samtlige medarbeidere inklud...
09.02.2022
Statens vegvesen - Vi er «Digitalt på vei»!
Statens vegvesen (SVV) rullet ut prosjektet Digitalt på vei på den siste dagen i januar. Målgruppe for Digitalt på vei er samtlige medarbeidere inklud...