20.04.2021
Teknouka - et digitalt Tupperware party
Alle jobber med digitalisering, også Lørenskog kommune. Med knapphet på tid og ressurser måtte de finne nye måter og løfte kompetansen på og samtidig ...
20.04.2021
Teknouka - et digitalt Tupperware party
Alle jobber med digitalisering, også Lørenskog kommune. Med knapphet på tid og ressurser måtte de finne nye måter og løfte kompetansen på og samtidig ...
14.04.2021
Kan mobilspill redde liv i bygg og anleggsbransjen?
Da smitteverntiltakene satte en stopper for fysiske møter fikk alle 1600 ansatte i Mesta en oppgave: Ta valg som redder livet til kollegaene dine – i ...
14.04.2021
Kan mobilspill redde liv i bygg og anleggsbransjen?
Da smitteverntiltakene satte en stopper for fysiske møter fikk alle 1600 ansatte i Mesta en oppgave: Ta valg som redder livet til kollegaene dine – i ...
15.03.2021
Kvinner; velg IT-utdannelse!
I ukene som kommer skal mange unge gjøre viktige utdanningsvalg. Jentene velger jenteyrker, mens guttene velger som gutter før dem. Når regnskapet gjø...
15.03.2021
Kvinner; velg IT-utdannelse!
I ukene som kommer skal mange unge gjøre viktige utdanningsvalg. Jentene velger jenteyrker, mens guttene velger som gutter før dem. Når regnskapet gjø...
11.03.2021
Hvordan ser HR-rollene ut de neste 5 til 10 årene
HR sitter i sentrum for de viktigste trendene som kommer til å forme måten vi jobber på fremover. Men for å være den støtten virksomheten trenger, kre...
11.03.2021
Hvordan ser HR-rollene ut de neste 5 til 10 årene
HR sitter i sentrum for de viktigste trendene som kommer til å forme måten vi jobber på fremover. Men for å være den støtten virksomheten trenger, kre...
28.01.2021
HR Undersøkelsen 2021: Kompetansestyring når samfunnet endres
Korona skaper endring. Her kommer del 2 av HR undesøkelsen 2021, med tekst og video. Denne delen tar for seg blant annet de endringene knyttet til kom...
28.01.2021
HR Undersøkelsen 2021: Kompetansestyring når samfunnet endres
Korona skaper endring. Her kommer del 2 av HR undesøkelsen 2021, med tekst og video. Denne delen tar for seg blant annet de endringene knyttet til kom...
+
12.11.2020
Kompetansedagen 2020 - Spørsmålsrunde med Tammy Erickson
På Kompetansedagen 2020 var det anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Her kan du høre spørsmålene og svarene til Tammy Ericson. Gikk ...
+
12.11.2020
Kompetansedagen 2020 - Spørsmålsrunde med Tammy Erickson
På Kompetansedagen 2020 var det anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Her kan du høre spørsmålene og svarene til Tammy Ericson. Gikk ...
+
05.11.2020
Kompetansedagen 2020 - Spørsmålsrunde med Mette Wiig og Hanna Anderberg
På Kompetansedagen 2020 var det anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Her kan du høre spørsmålene og svarene til Mette Kolstad Wiig f...
+
05.11.2020
Kompetansedagen 2020 - Spørsmålsrunde med Mette Wiig og Hanna Anderberg
På Kompetansedagen 2020 var det anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Her kan du høre spørsmålene og svarene til Mette Kolstad Wiig f...
15.10.2020
Ny HR Norge podcast om HR kompetanser
Dave Ulrich er verdens ledende tenker innenfor HR – ikke minst på grunn av HR Competency Study (HRCS) som er verdens ledende HR undersøkelse. Nå har v...
15.10.2020
Ny HR Norge podcast om HR kompetanser
Dave Ulrich er verdens ledende tenker innenfor HR – ikke minst på grunn av HR Competency Study (HRCS) som er verdens ledende HR undersøkelse. Nå har v...
+
17.09.2020
Lær å feile på en intelligent måte
For enhver organisasjon er det viktig å lære av både suksess og feil. Covid-19 innebærer stor grad av usikkerhet kombinert med nye og komplekse utford...
+
17.09.2020
Lær å feile på en intelligent måte
For enhver organisasjon er det viktig å lære av både suksess og feil. Covid-19 innebærer stor grad av usikkerhet kombinert med nye og komplekse utford...
+
12.08.2020
Virksomheter mangler oversikt over kompetanse
En ny analyse gjennomført av Josh Bersin viser at virksomheter har fått dårligere oversikt over hvilke kompetanser og kapabiliteter de egentlig har ti...
+
12.08.2020
Virksomheter mangler oversikt over kompetanse
En ny analyse gjennomført av Josh Bersin viser at virksomheter har fått dårligere oversikt over hvilke kompetanser og kapabiliteter de egentlig har ti...