Solfrid og Sopra Sterias enkle hemmelighet

Sopra Steria er kjent for sin evne til å tiltrekke seg og beholde dyktige konsulenter. HR-direktør Solfrid Skilbrigt har selv vært der i 30 år, og hun er ikke alene om det. Her er den enkle hemmeligheten.

Sopra Steria og Solfrid Skilbrigt har en lang historie sammen. I 2016 er det 30 år siden hun begynte i selskapet. Gjennom en rekke oppkjøp og fusjoner internasjonalt har Bull på disse 30 årene forandret seg totalt. Det opprinnelige selskapet, som lagde stormaskiner og hadde navnet sitt fra nordmannen Fredrik Rosing-Bull, er blitt til et internasjonalt IT-konsulentselskap med 1.100 ansatte i Norge og 37.000 i verden.

I IT-markedet har Sopra Steria en posisjon som et av de mest attraktive selskapene, og de siste årene har de sugd opp kompetanse som trekkpapir. Og de som kommer inn dørene går sjelden ut igjen med det første.

— Hva er hemmeligheten med Sterias attraktivitet som arbeidsgiver?

— Fyrtårn. Vi har ansatt mange «fyrtårn» i sine felt. Og de tiltrekker seg flere innen samme område, ganske enkelt fordi flinke folk gjerne vil jobbe med flinke folk.

I tillegg vektlegger hun selskapets åpne og inkluderende kultur, hvor det skal være høyt under taket og stort spillerom for den enkelte.

— Vi har doblet oss de siste årene. Det skyldes ikke minst kulturen vår, hvor «The Power of Sharing» står sentralt. Vi som har vært her en stund er kulturbærere, en kultur som understrekes allerede i introduksjonsprogrammet for nyansatte, hvor alle fort forstår at det å dele med andre er lønnsomt. Også helt konkret. Vi belønner deling.

— Du er HR-direktør med ansvar spredt over hele Norden, du sitter som styremedlem i morselskapet, og er på sett og vis din sjefs sjef. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Det finnes egentlig ikke noen typisk arbeidsdag. Nå høres dette sikkert veldig ustrukturert ut, men noe av det som gjør dette spennende er at ingen dag er lik. Det er stadig nye utfordringer og nye mennesker å forholde seg til.

Jeg tilbringer som mange andre en god del tid i møter, både med min egen HR-avdeling og med ledergruppen i Sopra Steria. Jeg har også et skandinavisk HR-ansvar og tilbringer derfor noe tid i våre naboland.

Min arbeidsdag har endret seg i takt med at selskapet har vokst. Hos oss er alle operative ledere, men der jeg tidligere brukte tid på å gå inn i konkrete saker, bruker jeg nå mer tid på å drive og følge opp prosesser og initiativ som vi setter i gang.

Vi er jo et fransk børsnotert selskap og jeg sitter også i Sopra Steria gruppens styre, så jeg er ganske ofte i Paris i forbindelse med styremøter eller andre internasjonale aktiviteter.

At Solfrid jobber i Sopra Steria i dag, skyldes faktisk først og fremst at hun snakker fransk og er glad i det franske språket og kulturen. Utdannelsen tok hun ved NTNU, men det var ikke innen teniske fag, men humanistiske.

— Jeg er faktisk adjunkt, forteller hun.

I HR har hun jobbet siden 1999. Den gang var det et produktselskap som het Bull med 180 ansatte. Selskapet stod den gang overfor en stor utfordring med å skulle omstille selskapet fra et produktselskap til et konsulentselskap, og trengte en ny HR-direktør.

— Jeg har alltid vært opptatt av engasjement og kompetanse og av at hver enkelt medarbeider er med og bidrar til en endring og går mot et felles mål. Jeg syntes derfor dette var en spennende utfordring, sier hun.

Som mange andre av HR-profilene HR Norge har presentert de siste månedene, er også Solfrid opptatt av at du skal ha vært i linjen for å bli en god HR-person. Selv startet hun i salg i Bull.

—Før jeg startet på HR jobbet jeg i ti år med salg og forretningsutvikling og jeg startet min karriere som konsulent. Da jeg gikk inn i HR-jobben kunne jeg veldig lite om HR, men desto mere om de utfordringene selskapet stod overfor rent forretningsmessig.

Jeg tror forståelsen for de forretningsmessige utfordringene har vært veldig viktig for de valgene jeg har gjort innen HR, og det har også gitt et godt fundament for å bli lyttet til og kunne påvirke organisasjonen og få fokus på HR-området som en driver for utvikling. Jeg gikk jo direkte inn i en jobb som HR-direktør og lærte meg HR-faget ved hjelp av dyktige kolleger og et godt HR-nettverk som vi den gang hadde innen vår bransje.

— Selskapet har i den perioden jeg har sittet som HR-direktør vært gjennom en enorm utvikling. Vi teller nå i Norge mer enn 1100 medarbeidere, så du kan jo si at jeg har vokst med jobben.

— Hva er det beste ved jobben din?

— Det beste er at jeg har en veldig god oversikt over selskapet og at jeg kan påvirke beslutninger og retningen vi skal gå i. I en kompetansebedrift som vår er HR navet i organisasjonen, det er mennesker og kompetanse det handler om. Dette er det vi leverer til våre kunder og vår suksess er avhengig av at vi har de gode folkene og at de trives og får tilstrekkelige utfordringer hos oss.

Jeg synes det er veldig meningsfylt å være med å bidra til at vi som selskap vokser og utvikler oss til stadig å ta mere krevende oppdrag og være en anerkjent aktør i markedet.

-- Hva liker du minst?

— Hos oss som i andre selskap er det av og til nødvendig å ta grep når ting ikke fungerer som de skal. Dette er aldri hyggelig når det er mennesker involvert.

— Hvorfor er HR viktig?

— Jeg mener HR er viktig både som kulturbygger og som endringsagent i utviklingen av selskapet. Vi jobber mye med utvikling av medarbeidere og ledere og vi er opptatt av å skape et selskap som tiltrekker seg de beste konsulentene. Det handler om å skape engasjement og en teamfølelse i organisasjonen.

Vi har et slogan hos oss som heter «Power of Sharing» og vi er opptatt av åpenhet og deling som en grunnholdning i vår kultur. HR har også en oversikt på tvers av forretningsenheter som gjør at vi kan se sammenhenger og være en god rådgiver til organisasjonen.

-- Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Jeg tror det er viktig å sette seg godt inn i den forretningen som selskapet driver, skal du være en god rådgiver så er dette en forutsetning. Linjeerfaring er en god basis for å lykkes innen HR. Bruke engasjement og sett deg godt inn i sakene og ikke gi deg. Når det butter så prøv en annen vinkel — da går det som regel bedre.

Solfrid Skilbrigt Hrprofil Linked In

HR-profilen Solfrid Skilbrigt

Arbeidserfaring

 • 2015 - Member of the Supervisory Board, Sopra Steria
 • 2015 – Direktør for HR og strategi, Sopra Steria
 • 2013 – Member of Supervisory Board, Chambre de Commerce Franco-Norvegienne
 • 2004 – Member Supervisory Board, SODERI SA
 • 2002 - 2015 Meddommer, Arbeidsretten i Akershus
 • 2008 - 2014 CSR-direktør, Steria Group
 • 1999 - 2014 HR-direktør, Steria AS
 • 1997 – 1999 Salgsdirektør, Bull AS
 • 1989 - 1997 Kundeansvarlig, Bull AS
 • 1986 - 1989 Produktkonsulent, Bull AS

Utdanning

 • 2002 – 2005 Handelshøyskolen BI
 • 1979 - 1985 NTNU