Nina Yttervik: Fra bærekraftige pølser til bærekraftige pakker

Nina Christin Yttervik startet i jobben som konserndirektør HR og HMS i Posten 5. mars. Etter noen få dager i ny jobb gikk hun rett i karantene.

— Sønnen min studerer i Barcelona og første helgen etter oppstart besøkte jeg ham. Da jeg dro var det ikke særlig koronasmitte i Spania. Da jeg kom tilbake, stod alt på hodet. Så jeg gikk så å si rett i karantene. Alle kolleger jeg er blitt kjent med og nesten all onboarding så langt har vært gjennom videomøter.

En korona av lys

Det synes ikke å påvirke humøret og energien hos Postens nye HR-direktør. Gjennom hele videointervjuet oser hun av entusiasme i en korona av lys fra loftsvinduet i leiligheten på Bekkelaget.

Nina og Paal

— Du er frisk og ikke smittet?

— Ja, jeg er frisk og alle rundt meg er friske, også sønnen min, som nå er kommet hjem til Norge.

— Hvordan er Posten ellers rammet av viruset?

— Vi har reduksjon i volum i deler av virksomheten. Vi ser en stor økning i hjemlevering privatpersoner. Samtidig har mye post, reklame og informasjonsmateriell, stoppet opp. For virksomheten betyr det at noen har veldig fulle dager mens andre har fått mindre å gjøre.

— Har dere tall på folk som er syke eller i karantene? — Vi har hatt få smittede, men mange er i karantene. Nå er definisjonen på sykdom blitt annerledes. Alle med forkjølelse eller influensalignende symptomer skal defineres som koronasyke i egen kode.

Med den definisjonen har vi mellom 100 og 150 syke og 800 i karantene. (Intervjuet ble gjort den 20. mars. red. anm.)

— I en organisasjon med 14.000 medarbeidere er ikke dette så mange, og svært få av de som er syke har korona. For et par dager siden hadde vi 5-6 stykker som var bekreftet smittet av korona.

— Vil det bli permitteringer?

— Det er foreløpig ikke aktuelt. Vi avventer frem til påske for å holde beredskap og drift høyt oppe. I Norge er vi definert som en samfunnskritisk funksjon. I Sverige og Danmark med mer spredt virksomhet er situasjonen litt annerledes, og vi vurderer permitteringer der.

Startpunkt

— Hvordan er det å starte i en ny HR-toppjobb på denne måten, i denne tiden?

— Det positive er jo at man kan gjøre seg nyttig med en gang. Jeg ble jo bare kastet ut i det. En del utvikling blir naturlig nok satt på hold nå, mens andre ting fortsatt må holdes levende. Arbeidet med den nye strategien er et viktig startpunkt for meg.

— Hva handler den om?

— Fremtiden.

— Ja, det skjønte jeg.

— Vi jobber med ulike scenarier for hvor vår virksomhet er på vei. Det er mye som skjer på teknologi, innen logistikk og på flere andre områder. Vi står foran mange endringer. Fra juli blir det postomdeling annenhver dag. Det er en stor endring, men det er ikke den siste endringen som skjer.

— Du er opptatt av bærekraft, så er noe av det første som skjer at postbudene skal bære mindre?

— He-he. Ja, bærekraft er en viktig del av min rolle. Men det er vel ikke først og fremst den slags bærekraft dette handler om. Det skal nok bæres mye fremover også. Vi ser jo at selv om folk i mindre grad sender brev, så er netthandelen i voldsom vekst, og det skal også leveres hjem til folk.

Bærekraftige pølser

— Hva fikk deg til å bli opptatt av bærekraft?

— Jeg jobbet endel med dette i Circle K, hvor det jo var noen åpenbare utfordringer knyttet til det teamet, gitt at kjernevirksomheten er salg av bensin og pølser. Men det gjør at akkurat bærekraft blir veldig HR-relevant. Arbeidstakerne er gjerne unge miljøbevisste mennesker. De lar seg ikke lure av «green washing», og vi gjorde ekte, dyptfølte miljøvalg av stor betydning.

I Circle K jobbet Nina sammen med profilerte Jacob Schram, i dag konsernsjef i Norwegian.

— Sender du noen varme tanker til din tidligere sjef i disse koronatider?

— Ja, vi kommuniserte via sms for et par dager siden. Jeg misunner ham ikke utfordringene han står i nå. Men er det noen jeg tror kan få det til, er det han. Han er en fantastisk sjef, den beste jeg har … nei, det skal jeg kanskje ikke si, jeg har hatt flere virkelig gode. Han er en veldig god leder.

— Du gikk fra Circle K til Snøhetta?

— Ja, jeg valgte å gå fra et stort konsern til et lite selskap med 250 medarbeidere. Snøhetta er et selskap med en utrolig sterk kultur og et velutviklet bærekraftfokus. Min interesse og engasjement i bærekraft ble enda sterkere i Snøhetta.

Best som rund

— Men du var der i bare litt over et år?

— Ja. Jeg forstod nok at jeg er en «corporate» person. Jeg er vant til å lede et stort HR-team med dyktige eksperter. Her hadde jeg langt mer begrensede ressurser til disposisjon.

— Jeg har ingenting imot å «brette opp ermene» og gjøre grunnleggende HR-arbeid, men jeg måtte gjøre en erkjennelse, som jeg også delte i avskjedstalen min:

— Tidligere har jeg alltid hatt opplevelsen av å være en runding omgitt av firkanter. I Snøhetta var alle de andre rundinger, så jeg måtte være firkanten.

— Du liker ikke å være for firkantet?

— Jeg liker å jobbe med analytiske, strukturerte og ja, firkantede folk, vi trenger dem like mye som vi trenger runde, menneskeorientert og visjonære folk, og selv kan jeg være begge deler. Men jeg liker meg best når jeg får være rund.

— Så ble det Posten. Fortell hvordan det skjedde.

— Det startet med et møte med konsernsjefen for å se om det var match. Etter første møte trengte jeg mer tid til å finne ut av kjemien. Så vi tok et møte til. Da fant vi tonen. Jeg fikk snakket om hva som er viktig for meg og hun fikk tydeliggjort hvorfor hun er ute etter en med min profil.

— Hva er den endringen du ønsker å skape i Posten?

— Det handler om å fortsatt utvikle en organisasjon for fremtiden. Posten har en voldsomt bra track-record i alt fra omstilling til lederutvikling til tariffoppfølging til medarbeiderinvolvering. Det er en stolt og sterk kultur som har drevet med innovasjon og endring i mange år. Det er lett å se alt de er gode på. Jeg ser også at det er behov for å se litt dypere i glasskula for å utvikle organisasjonen videre.

— Er bærekraft et tema i Posten?

— De mest åpenbare bærekrafttemaene er naturlig knyttet til transport og kjøretøy. Men bærekraft handler om mer enn miljø. Vi er en stor arbeidsgiver i mange land og har jobbet aktivt med at alle våre ansatte skal ha anstendige vilkår og arbeidsforhold. Det er også viktig å skape et inkluderende miljø med stort mangfold. Vi er opptatt av balanse mellom kjønnene, og er i dag 30 prosent kvinner og 70 prosent menn. Men: i konsernledelsen er det 50:50 og ute blant postbudene er det i dag flere kvinner enn menn. Sist, men ikke minst, er også innovasjon et viktig tema i vårt arbeid med bærekraft. Innovasjon er helt nødvendig for å være relevant også i fremtiden.

– Jeg er veldig begeistret for å få jobbe med bærekraft. Det er et utrolig meningsfylt og viktig arbeid. Posten har jobbet målrettet med dette i mange år og ligger i front, så det er lett å bli stolt av det arbeidet som er gjort, og jeg er ambisiøs på vegne av det vi skal få til i fremtiden.

Kommersiell tilnærming

– Hvordan vil du beskrive din HR-rolle?

– Jeg har ansvar for HR, HMS, sikkerhet og bærekraft. Siden jeg er helt ny i min rolle bruker jeg mye tid på å bli kjent, lære teamet, ledergruppen og virksomheten å kjenne. Det er viktig for meg å forstå hvordan vi tjener penger. Jeg er veldig kommersiell i min tilnærming til faget HR.

— Jeg bruker også mye tid på å forstå selskapskulturen for å kunne vurdere hvordan den støtter og eller hindrer utvikling og vekst. I disse dager observerer jeg og benytter den perioden man fortsatt har friske øyne slik at jeg kan danne noen hypoteser å jobbe videre med.

— Hvordan havnet du i HR?

– Jeg visste hele tiden at jeg ville jobbe med mennesker og HR, og valgte jussen som en plattform for en karriere. Jeg fikk tidlig muligheten til å lede, og deltok i endringsarbeid som tillitsvalgt. Etter hvert søkte jeg meg aktivt mot HR-roller. Jeg har ikke vært opptatt av bransje, men sett etter selskaper eller utfordringer der jeg kunne lære noe nytt de gangene det har vært aktuelt å skifte jobb.

– Hva ser du mest frem til i den nye jobben?

— Å bidra til å utvikle Posten. Det er en organisasjon som har fått anerkjennelse for innovasjonsevne, omstillingsevne og intern kultur. Jeg gleder meg også til å få jobbe med proffe ledere og medarbeidere.

– Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå og over tid?

– Akkurat nå er det koronaviruset. Utover det er vi i gang med et omfattende strategiarbeid, og min jobb blir å vurdere hvordan vår strategi og våre mål påvirker vår organisering, kompetansebehov, arbeidsmetodikk, vår kultur.

Om HR og ledelse

– Hva er de største lederutfordringene i dag?

– Kompleksitet og informasjonsbehandling: Å organisere kompleksitet med ofte tradisjonelle ledelsesinnretninger og hierarkier, å følge med på teknologisk utvikling, tørre å ta valg, utvikle og endre kulturen i selskapet etter de forretningsmessige behov uten å miste selskapets «sjel»

– Hvorfor er HR viktig?

– Å ha de rette menneskene, kompetansen og kulturen på plass i en organisasjon som skaper verdier og utvikling, og som jobber etter hensiktsmessige arbeidsmetoder i en etter behovene riktig organisasjonsstruktur som skaper samhandling er avgjørende for virksomhetens suksess. En god HR-funksjon må kunne bidra til dette. Det er mange år siden det holdt å ha orden på tariffavtaler, rekruttering og lederutvikling.

– Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriere i HR i dag?

— Det som har vært nyttig i min HR-karriere har vært interessen for mennesker og hva som driver dem kombinert med en lyst til å forstå hva som skjer der ute fra dag til dag, og igjen se dette i kombinasjon med de lange linjer.

HR Norges HR-profiler skrives av Paal Leveraas, og er en serie som har gått siden høsten 2015. Paal er coach og journalist, og står også bak det populære nettstedet og ukebrevet Tirsdag morgen.