Mette Krogsrud har gått helt til topps i næringslivet. Der er det rom for flere fra HR, viser forskning

Det finnes mange eksempler på at HR-profesjonelle kan ha en karrierevei som fører helt til en toppsjefposisjon. Mette Krogsrud, adm dir i KornFerry, er en av dem.

Mette Krogsrud toppbanner

Tidligere i år tente Dave Ulrich og Ellie Filler en brannfakkel som fikk temperaturen til å stige helt opp i de øverste etasjene i norsk og internasjonalt arbeidsliv. Fritt tolket var budskapet de to brakte til torgs dette:

«Glem finans-, salgs- og markedsdirektøren. De har ikke det som trengs. HR-direktøren er den mest naturlige arvtaker til topplederjobben.»

Les: HR-direktøren er sjefens naturlige etterfølger?

Utspillet var basert på forskning hvor Ulrich og Filler så på typiske egenskaper hos de ulike profilene i toppledergruppa, og konkluderte med at sjefens «tvillingsjel» i ledergruppa i økende grad er HR-direktøren fremfor noen av de andre.

Ukens HR-profil stiller seg ikke ubetinget bak dette.

— Det er interessante funn, men det er viktig å være klar over at dette forutsetter at HR-direktøren ikke bare har HR i sitt utviklingsløp, sier KornFerry-direktøren i en kommentar i forbindelse med dette intervjuet.

Mette Krogsrud har selv inntatt direktørstolen i KornFerry Norge etter en lang karriere med ulike roller og oppgaver, inkludert finans, organisasjonsutvikling og HR.

Hun er den første i denne serien av norske HR-profiler som ikke jobber direkte i HR i dag. Hennes historie og bakgrunn viser likevel noen av mulighetene en karriere i HR kan åpne for.

— Vår kjerneleveranse er riktignok relatert til HR som fag, med konsulenttjenester innen lederrekruttering, organisasjons- og lederutvikling, men i min rolle som adm dir er ansvaret først og fremst det fulle resultatansvaret for alle våre leveranser som et ledende byrå innen fagområdet, sier hun.

Hennes fascinasjon for HR-faget springer ut av en nysgjerrighet på mennesker generelt.

— Jeg har alltid vært veldig glad i og nysgjerrig på mennesker generelt. Det må man være for å ha energi til å lykkes i roller der menneskelig og organisatorisk utvikling står i fokus, forteller hun.

— En typisk arbeidsdag for meg innebærer veldig mye kontakt med ledere i næringslivet. Ca 80 prosent av arbeidsdagen min tilbringer jeg i møter med ledere som er kandidater i rekrutterings- eller andre prosesser, med kunder, eller med ledere som ønsker dialog om egen utvikling.

Samtaleemnet i slike møter kretser oftest om organisasjoners behov for lederrekruttering, lederutvikling og talentutvikling, både på organisasjons- og individuelt nivå.

Når hun ikke sitter i kunde- eller kandidatmøter, driver hun intern oppfølging av organisasjonen i Norge og dialog og samarbeid med søsterselskap i Stockholm, København, London og andre steder i Europa.

«HR-direktøren er den mest naturlige arvtaker til topplederjobben.»
Dave Ulrich / Ellie Filler
«For meg har det vært viktig å ha ulike erfaringer fra både bransjer og roller for å kunne ha et helhetlig syn på HR-faget»

Mettes reise

— Hvordan og hvorfor ble du i første omgang tiltrukket til HR?

— Jeg er utdannet siviløkonom fra NHH, og startet min karriere som økonomikonsulent i Dyno Industrier. På den tiden var Dyno et av Norges virkelig store og globale børsnoterte selskaper. Det var en fantastisk start på karrieren. Jeg lærte masse om verdiskaping, økonomisk analyse og kontroll i en stor kommersiell og proff, global virksomhet.

Hun var i Dyno i mer enn fem år og fikk gradvis utvidet ansvar. Den siste tiden var hun økonomisjef for den globale kjemivirksomheten til konsernet.

— Senere har jeg hatt ulike roller, som finansdirektør, investeringsdirektør, sjef for talentutvikling, organisasjonsutvikling, investeringsdirektør og styreleder i ulike selskaper. For meg har det vært viktig å ha ulike erfaringer fra både bransjer og roller for å kunne ha et helhetlig syn på HR-faget.

Hun er krystallklar på hva det beste med jobben hennes er:

— Å kunne møte så mange spennende og flinke mennesker hele tiden, og være en del av deres utvikling på tvers av Norges næringsliv, og å bistå kunder med å lykkes gjennom å finne og utvikle de lederne de trenger for å realisere sine strategier. Jeg lærer masse hver eneste dag, både om næringslivet generelt, organisasjoner og mennesker.

— Hva er det verste da?

— At jeg ikke rekker alt jeg gjerne skulle ha gjort hver dag.

Kritisk suksessfaktor

Fra sin topplederposisjon ser Mette Krogsrud fremdeles HR som en kritisk faktor for suksess.

— HR er viktig fordi organisasjoner er mennesker som samhandler for å få til noe sammen. Å ha de «riktige» menneskene og samhandlingsmønstre er avgjørende for at en bedrift skal kunne lykkes. Ansattes og lederes kompetanse, holdninger, insentiver og samhandlingsmønstre avgjør hva en bedrift vil kunne få til, og er faktorer som i stor grad påvirker konkurranseevnen. Det er avgjørende å ha et skarpt og vedvarende fokus på bedriftens menneskelige ressurser.

Hva er dine beste tips for å lykkes i HR?

— Fundamentalt tror jeg du må være genuint nysgjerrig på mennesker og ha et indre ønske om å kunne bidra til at andre lykkes.

— Jeg tror også det er viktig at man har god forståelse for hva organisasjonen du jobber for trenger for å lykkes, slik at HR kan omsette nødvendige tiltak ut fra et strategisk ståsted. Jeg tror det er en del HR-praksis der ute som ikke nødvendigvis støtter opp under bedrifters strategi og behov hva gjelder rekruttering, kompetanseheving eller kultur.

— Mitt tredje tips er at du skaffer deg breddeerfaring. Jeg tror det er sunt for alle som jobber med HR. Hent gjerne også erfaring fra andre områder enn HR som du kan ta med deg inn i en HR rolle.

«Det er avgjørende å ha et skarpt og vedvarende fokus på bedriftens menneskelige ressurser»
Mette Krogsrud portrett Ilja Hendel 200x174
Mette Krogsrud, adm dir KornFerry Norge (Foto: Ilja Hendel)

HR-profilen: Mette Krogsrud

Arbeidserfaring:

 • 2015-> Administrerende direktør og Senior Client Partner, KornFerry Norge
 • 2014–2015 Investerings- og organisasjonsdirektør, Ard Group as
 • 2011-2014 Styreleder i Sunkost AS, Mustad AS og CityMaid AS; styremedlem i Rainpower AS og Hymatek Control Systems AS
 • 2010-2011 HR-direktør i Elopak
 • 2005-2010 Visepresident organisasjonsutvikling, Schibsted ASA
 • 2001-2005 Managing Partner, InterSearch
 • 2000-2001 Chief Operating Officer (COO), Tinde ASA
 • 1998-2000 Finansdirektør, SATS
 • 1993-1998 Finansanalytiker, senere økonomisjef, Dynea

Utdanning:

 • 1998-1992 Siviløkonom / master Economics and Business Administration, Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Master of Science (MSc) Organizational Change, Ashridge Business School

Studentmedlem forside program

Som heltidsstudent ved en høyskole eller et universitet, kan du få et svært gunstig studentmedlemskap.

Da får du tilgang til egne medlemsider. Her finner du nyttig stoff om ulike HR-tema og hva som er siste nytt. Skal du bli kjent med HR-faget, skrive oppgaver eller finne praktiske vinklinger på problemstillinger, vil dette være stedet for deg.

Finn ut mer:

Denne artikkelen er korrigert ved at det første sitatet ble tillagt Mette Krogsrud og Even Bolstad. Dette var feil. Sitatet er en relativt fri tolkning av essensen i Dave Ulrich og Ellie Fillers forskning.

Flere artikler

Henning Hauso Redigert 2
HR Norges HR-profiler
– Endringsdyktigheten har vært en vekker
– Endringsdyktigheten har vært en vekker
Kåre Slåtten
HR Norges HR-profiler
– Norsk HR har ikke fått noen sterkere posisjon som følge av HR-transformasjonen
– Norsk HR har ikke fått noen sterkere posisjon som følge av HR-transformasjonen
Nina Christin Yttervik toppbanner2
HR Norges HR-profiler
Nina Yttervik: Fra bærekraftige pølser til bærekraftige pakker
Nina Yttervik: Fra bærekraftige pølser til bærekraftige pakker