Ketil startet med brannbiler og endte som HR-topp

Han startet karriéren med å kjøpe brannbiler. I dag slukker han branner selv. Møt ukens HR-profil, HR-sjef Ketil Mjøen i Skien kommune.

En kommunal HR-sjef er ikke som andre HR-sjefer. Alle ansvarsområdene den kommunale HR-toppen Ketil Mjøen i Skien ivaretar kan ta pusten fra de fleste. Han har riktignok sluttet å kjøpe brannbiler, lekeapparater og kontormateriell, men til gjengjeld slukker han branner og utvikler mennesker i en virksomhet som har et kompetansespenn som omfatter barnehageassistenter, ingeniører, helsepersonell, profesjonelle politikere og et utall andre profesjoner.

— En typisk arbeidsdag er svært varierende i innhold. I kommunens HR-stab inngår både det overordnede personal- og arbeidsgiverområdet, HMS-system, og organisasjons- og lederutvikling. I tillegg hører også Lønnsseksjonen og Kommunens servicesenter til HR-avdelingen, sier Mjøen.

— Vår rolle er å ivareta kommunens arbeidsgiverfunksjon, samt være faglig støttefunksjon for kommunens ledere. Vi skal ha et strategisk perspektiv, sørge for at HR-systemene er på plass, bidra til organisasjons- og lederutvikling, ivareta den overordnede partsrollen overfor arbeidstakerorganisasjonene og yte fagstøtte til ledere og merkantile medarbeidere.

For HR-sjefen betyr det at han

 • skal delta i rådmannens ledergruppe,
 • ivareta drift og utvikling av HR-avdelingen
 • involvere seg i HR-faglig utviklingsarbeid,
 • gi lederstøtte,
 • forhandle med arbeidstakerorganisasjonene,
 • koordinere saker til Hovedarbeidsmiljøutvalget, lede jubilantarrangement,
 • koordinere ledersamlinger, og
 • legge frem HR-relaterte saker for politisk behandling.

— Blant annet, sier Mjøen.

Logistikk

Det aner oss at hans logistikkutdanning er nyttig for å sortere og prioritere egne og medarbeideres arbeidsoppgaver. For det var logistikk som var startpunktet i utdanningen og karrieren.

— Jeg ble interessert i HR-faget under studiene på BI. Ved valg av studiespesialisering valgte jeg likevel logistikk. Logistikk handler jo om å effektivisere ulike prosesser fra A til Å, først og fremst innenfor materiaflyt, men prinsippene kan også brukes på for eksempel dokument- og informasjonsflyt – noe som er relevant innenfor HR-området.

Som diplomøkonom innen logistikk begynte han med innkjøp. Først i en privat bedrift, men snart kjøpte han brannbiler til Skien kommune.

— Innkjøpsjobben jeg fikk i kommunen innebar å jobbe med rammeavtaler for kommunen, og gjennom den fikk jeg inngående kjennskap til kommunens mangfoldige variasjon i tjenesteleveranser.

Rammeavtalene ble inngått innenfor alle slags områder, som kontormateriell, medisinsk forbruksmateriell, matvarer, rørdeler, håndverkstjenester, sykehjemsutstyr, brannbiler, biler til hjemmetjenesten, skolemateriell og lekeapparater.

— Gjennom denne jobben ble jeg godt kjent med både organisasjonen og mange av kommunens dyktige medarbeidere.

Etter fem år på innkjøp var han klar for nye utfordringer og fikk en stilling i kommunens personalavdeling.

— Personalavdelingen hadde behov for å styrke forhandlingskompetansen, både hva gjelder tarifforhandlinger og forhandlinger ut fra lov- og avtaleverk. Jeg hadde jobbet mye med regler for etikk og forebygging av korrupsjon mens jeg var på innkjøp, så en av de første oppgavene jeg fikk på personal var å lage et forslag til etiske retningslinjer for alle ansatte, forteller Mjøen.

— Etter tre år som personalrådgiver fikk jeg rollen som forhandlingssjef i kommunen, med ansvar for hele tariffområdet, lønnspolitikk, lønnsforhandlinger og samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Videreutdanning

Samtidig tok han videreutdanning på BI innenfor personal- og arbeidsrett-

— Et utrolig bra studie som ga innsikt og trygghet knyttet til det å håndtere vanskeligere juridiske saker innenfor HR-området som jeg har hatt nytte og glede av hver dag siden jeg startet på studiet, skryter han.

Etter 11 år i kommunen tok han i 2009 jobb i privat sektor, da som HR-sjef i BIS Production Partner AS, Telemarks største private bedrift. Her lærte han om private tariffavtaler og –systemer, oppkjøps- og virksomhetsoverdragelsesprosesser og permitteringsprosesser, og ikke minst HMS-systemer.

— Det var en kjempespennende utfordring i en bedrift som var i rask vekst på flere steder i Norge, forteller han. — Men reisevirksomhet kom i konflikt med familie, og etter et år søkte jeg meg tilbake til Skien kommune.

Der var dørene åpne, og etter en intern omorganisering ble han HR-sjef for den nyetablerte HR-avdelingen i kommunen.

Ikke konkurrenter

Ketil Mjøen liker jobben sin.

— Det jeg liker best er variasjonen i fagområdet, utviklingsperspektivet, det å få jobbe sammen med dedikerte og dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø, og finne gode løsninger på utfordrende saker gjennom dialog og samarbeid i utfordrende saker sammen med tillitsvalgte, verneombud og kommunens mange ledere.

— Å få jobbe med HR i en kommune gir også innsikt i hvordan lokaldemokratiet fungerer. I Grenland har vi i en årrekke hatt et nært HR-faglig samarbeid mellom de seks Grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune, et viktig nettverk hvor vi deler tips og erfaringer.

— I tillegg har vi et meget bra fagnettverk blant kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold hvor vi møtes to ganger i året, får faglig påfyll og nyttig informasjon fra sentrale representanter fra arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Kommunene er i liten grad konkurrenter – dersom noen har funnet på noe smart deles det gjerne med andre. Summen av dette gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb.

— Hva liker du minst?

— Jeg velger å ha fokus på det positive i det å ha en variert arbeidsdag, noen oppgaver kan selvsagt være mindre lystbetonte enn andre – men summen blir uansett bra.

— Hvorfor er HR viktig?

— For meg handler HR hovedsakelig om det å både være og utvikle seg som en seriøs og attraktiv arbeidsgiver, hvor det legges til rette for at det å jobbe i Skien kommune oppleves som meningsfullt, trygt, utviklende og positivt. For å lykkes med dette må man jobbe strategisk og systematisk med mange elementer samtidig.

I Skien kommune har vi oppsummert dette i vår HR-strategi hvor vi har følgende hovedsatsingsområder: Ledelse, kompetanse, kultur og identitet. Dette skal bygge opp under vår visjon som er «Skien – den gode og inkluderende møteplass».

— Hva er dine beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

For det første: Ta en HR-faglig utdannelse og skaff deg gjerne spisskompetanse innenfor enten arbeidsrett, tariff eller HMS-feltet, det kan åpne døren til den første HR-jobben. Har du eller skaffer du deg kompetanse på alle disse feltene vil du også se helheten og sammenhengene i det totale HR-arbeidet.

For det andre, vær nysgjerrig og løsningsorientert innenfor lov- og avtaleverkets rammer. Ofte fordrer problemstillinger at man evner å se løsninger innenfor rammen av lov- og avtaleverket – og ikke i den enkelte paragraf

Du skal også ha en etisk høy standard – gå foran som et godt forbilde for hva som forventes av medarbeidere i bedriften. Du skal for eksempel vise den samme respekt for alle medarbeidere i virksomheten – de er alle bedriftens menneskelige ressurser.

Du må akseptere at du aldri kommer til å bli ferdig utlært på dette store og spennende fagområdet som er i kontinuerlig utvikling.

Ketil Mjoen 590x300

HR-profilen Ketil Mjøen

Arbeidserfaring

 • Kommunalsjef HR (HR-sjef), Skien kommune, mars 2012 – i dag
 • Spesialrådgiver, personal, Skien kommune, juli 2011 – mars 2012
 • Konst. personal- og servicedirektør, Skien kommune, januar 2011 – juni 2011
 • Rådgiver, personal, Skien kommune, juni 2010 – januar 2011
 • HR-sjef, BIS Production Partner, mai 2009 – juni 2010
 • Forhandlingssjef, Skien kommune, mai 2006 – mai 2009
 • Rådgiver, personal, Skien kommune, april 2003 – mai 2006
 • Konsulent, innkjøp, Skien kommune, august 1998 – april 2003
 • Innkjøper, Maxeta AS, juli 1997 – juli 1998

Utdanning

BI Norwegian Business School, Personal- og arbeidsrett, 2007 – 2008Molde University College, Innkjøp, 1999 – 2000Handelshøyskolen BI, Diplomøkonom, 1994 – 1997