Kari B. Andersen: — Menneskeskjebner går rett i hjerterota mi

Månedens HR-profil er en presumptivt rå, brutal arbeidsrettsadvokat som gir f… i skjebner så lenge lovens bokstav er intakt og til arbeidsgivers fordel. Bortsett fra at det er så langt fra Kari Bergeius Andersen som det er mulig å tegne et bilde av en personlighet.

Sjelden har du møtt en mer menneskelig arbeidsrettsadvokat.

Kari Andersen er en ubetalelig kombinasjon av juss og hjerterom.

— Og ja, hvis jeg måtte velge mellom de to, ville jeg valgt hjerterom, smiler hun. — Jeg kunne aldri vært strafferettsadvokat. Menneskeskjebner går i hjerterota mi, på godt og vondt.

— Jobben er imidlertid å bruke både juss og hjerte for å finne gode løsninger for virksomhetene og for den enkelte. Dette er noe de fleste HR-folkene jeg møter kjenner seg igjen i. Det handler om å løse problemer med lite eller ingen konflikt, og er nok mer mekling enn slåssing. Jussen legger rammene, min rolle er å hjelpe klienten å forstå risiko og hvilke alternativer som foreligger.

Kari og SBDL jobber nok oftere for arbeidsgivere enn arbeidstakere. Men ikke sjelden sitter det en nedbrutt arbeidstaker på Karis kontor også. Det kan være en som har vært sjef i mange tiår, og når jobben er i fare er selve identiteten truet. Det er en personlig krise hvor den enkelte kan føle at alt han har bygget sitt liv rundt smuldrer bort.

Da kommer gjerne tårene.

— I slike sammenhenger er det enklere å åpne seg for en utenforstående som er der for å tale din sak, sier Kari. — Da får gjerne sorgene og bekymringene fritt utløp.

— Hvordan vil du beskrive din rolle i forhold til HR-profesjonen?

— Jeg er arbeidsrettsadvokat. Jeg gir råd til arbeidsgivere, arbeidstakere og organisasjoner i arbeidsrettslige spørsmål, med hovedmål å finne gode løsninger for klientene mine. I mange tilfeller er jeg «HRs forlengede arm». Jeg forhandler mye, og går i retten de få gangene partene ikke klarer å bli enige om en god løsning. I tillegg underviser jeg mye arbeidsgivere, ledere og organisasjoner i arbeidsrettslige spørsmål og ledelse med arbeidsrett som utgangspunkt.

— Hva er den vanskeligste saken du har hatt? Hva kjennetegner vanskelige saker?

— De vanskeligste sakene kjennetegnes av at arbeidsgivere har behov for å gjøre endringer eller avslutte arbeidsforhold med arbeidstakere som har det spesielt vanskelig eller rammes spesielt hardt. Dette er typisk i en del saker knyttet til syke arbeidstakere men også ellers når vi ser arbeidstakere går i oppløsning ved å miste jobben sin. De mest utfordrende sakene er når jeg bistår arbeidstakere og innser, etter som jeg blir kjent med klienten, at det er hun eller han som grunnet vedkommendes personlighet har en vesentlig del av skylden i konflikten med arbeidsgiver.

— Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Svært hektisk. Jeg «løper fra møte til møte», snakker med ledere, HR-ansvarlige og andre om løpende saker eller om enkeltspørsmål. Mange ønsker å kvalitetssikre egne tanker og meninger. En advokat skriver også mye, både på kontoret og andre steder på min lille Mac. Å jobbe med arbeidsrett er å benytte «jussen i bunnen» og ellers bruke hodet og kunne kommunisere.

— Hvordan og hvorfor ble du i første omgang tiltrukket til HR?

— Det er ingen jeg har så respekt for som en HR-ansvarlig som kan jobben sin. Veldig mange HR-folk kan mye arbeidsrett, samtidig som de har en kommunikasjonsevne av en annen verden. De beste er de som har hjertet på rett plass og som finner gode løsninger ved å snakke tydelig med de involverte.

— Mitt første og største forbilde, som også var den som fikk meg til å få interesse for HR-faget, var faren min. Han var personalsjef og mannskapssjef i et rederi fra jeg var i tenårene. Vi diskuterte saker over middagsbordet og studentgjengen min var til stede i retten når han var arbeidsgiverrepresentant. Pappaen min lærte meg betydningen av god kommunikasjon og det å se folk, uansett hvilken rolle de hadde. Det var lærerikt å se ham på jobb, særlig de siste årene. Noe av det jeg bet meg merke i var hans evne til å se den enkelte, huske navn og vise at han kjenner dem som personer.

— Etter at jeg ble advokat har jeg diskutert saker med ham i alle år, også nå som han er pensjonist. Han lærer meg fortsatt mye om at konfliktløsning dreier seg om å snakke sammen, tydelig, men med respekt. Og jeg lærte også mye om rettssalenes indre liv da jeg overvar rettssaker. Jeg la spesielt merke til roen og verdigheten. Både hos faren min og advokatene. Og den tause, skriftlige kommunikasjonen via gule lapper. Det har jeg tatt med meg. Når jeg går i retten har jeg alltid en bunke med gule lapper. Det er viktig å ikke glemme at parten alltid kan fakta best, for det er parten som har opplevd den, enten som HR-ansvarlig, som leder eller som arbeidstaker. Som advokater skal vi være tydelige i vår rådgivning og når vi snakker på vegne av klienter, men ha stor respekt for kunnskapen som sitter hos klientene.

— Hvordan har veien vært til der du er i dag?

— Jeg begynte som vitenskapelig assistent på Universitetet med arbeidsrett og internasjonal rett som spesialområde. Gikk derfra som advokatfullmektig i et fullservice-firma, med arbeidsrett som spesiale. Jeg gikk gradene der til datteren min var tre, og tiltrådte deretter som partner i spesialistfirmaet SBDL. Det var et livsvalg.

— Har du en spesialisering i HR? I så fall, hva er det viktig for oss andre å vite om denne spesialiseringen?

— Spesialiseringen er det juridiske fundamentet hvor arbeidsretten danner rammen eller «grunnfjellet» for hva du kan foreta deg som leder og arbeidsgiver. Min rådgivning og mitt arbeid innebærer å bruke og utnytte denne rammen best mulig i praksis.

— Hva er det beste ved jobben din?

— Å få jobbe med mennesker og føle at jeg faktisk kan bruke det jeg kan til å løse konflikter. Mye av det jeg driver med er forhandlinger og konfliktløsning. Det er mer megling enn slåssing. Jussen ligger i bånn, og det jeg bidrar med er blant annet å vurdere risiko og forklare konsekvenser av de ulike alternativer.

Virksomheten din

— Hvordan vil du beskrive virksomheten du jobber i?

— Et lite spesialistfirma hvor alle brenner for jobben sin.

— Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer?

— Generasjonsskifte. Da jeg kom inn for elleve år siden var det tre partnere i begynnelsen av 50-årene og noen fullmektiger. Nå er vi ti partnere, hvorav fem er 60 pluss. I løpet av de neste 5-10 årene er ikke de her lenger. Vi er da fem igjen med et fremtidsperspektiv på ti år eller mer. Det skaper overgangsutfordringer for ethvert firma, også for oss.

— Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

— ca 20 inklusive 10 partnere.

Om HR og ledelse

— Hva kjennetegner en god leder?

— Jeg ser gode ledere som tør å stille krav, samtidig som de ser menneskene og betydningen av å ha et felles mål om å lykkes.

— Hva er de største lederutfordringene i dag?

— Det er vanskelig å svare på. Det jeg ser er at konflikter oppstår fordi ledere har sett gjennom fingrene med ting for lenge eller at ledere som er blitt ledere fordi de er flinke faglig og som mangler ledelsestrening.

— Hvorfor er HR viktig?

— De ansatte er normalt virksomhetens viktigste ressurs. HR er nøkkelen til å forvalte den ressursen best mulig.

— Hva er dine tre beste råd til som vurderer en karriere i HR i dag?

— Skaff deg utdanning, vær modig og bry deg om dine medmennesker.

— Er det noe mer du ønsker å dele om HR-faget?

— HR er en nøkkelressurs for ledere og bør være en naturlig del av ledelsen.

Send stafettpinnen videre

— Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

Lisbeth Andersen, seniorrådgiver HR med ansvar for vanskelige sykefraværssaker i KLP Kommunal Landspensjonskasse.

— Hvorfor valgte du henne?

— Hun har både kunnskap, erfaring og personlige egenskaper jeg har stor respekt for!

— Det er notert.

Kari Sorthvitt

HR-profilen Kari Bergeius Andersen

Partner / advokat SBDL (Storeng, Beck & Due Lund)

Arbeidserfaring

  • 2007 - Partner, SBDL (i tillegg daglig leder i 2017)
  • 2002 - 2007 Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt
  • 2000 - 2001 Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 1998 - 2000 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 1998 Forskningsassistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  • 1997 Sommervikariat, Sekretær i Arbeidsretten
  • 1995 - 1996 Praktikant, Advokatfirmaet Arntzen Ueland & Co ANS
  • 1993 - 1995 Vit.ass., Senter for Europarett, Universitetet i Oslo

Utdannelse

  • 2001 Diplomeksamen i EU-rett, King's College London
  • 1997 Cand.jur., Universitetet i Oslo

Kilde: SBDL