Jannicke setter standarden for 2.800 medarbeidere over hele verden

I Elopak, et norsk selskap med mer enn 50 nasjonaliteter spredt over hele verden, er den globale HR-toppen Jannicke Granviken Woxmyhrs ledestjerne tydelig: «Mennesker verden over trenger å bli sett, hørt og respektert. Det har ingenting med forskjellig kultur å gjøre», fastslår hun.

Da du i morges hentet ut melken eller juicen fra kjøleskapet, plukket du opp noe så sjeldent som et norsk flaggskipprodukt med global rekkevidde.

Nei, vi snakker ikke om juicen, og heller ikke melken.

Vi snakker om kartongen.

Mer enn 13 milliarder slike Pure-Pak® mønekartonger blir levert av det norske globale industrikonsernet Elopak hvert år.

Pure-Pak® patentet,som beskriver produksjon av mønekartongen, var opprinnelig amerikansk og ble registrert i 1915. På 50-tallet kom kartongen til Europa og i 1987 ble det overtatt av Elopak som i dag produserer på 12 fabrikker verden over. 9 av dem er Elopaks egne.

Til dette trengs det pr i dag 2.800 ansatte, i land som Russland, Ukraina, Tyskland, Danmark, Canada, Nederland – og mange flere inklusive joint ventures i blant annet Mexico, Riyadh og Saudi Arabia.

Selskapet har lagd en interessant presentasjon av kartongens historie, se innlimt videoklipp fra Elopaks nettsider.


Jannicke Woxmyhrs oppgave i dette kartongeventyret er å etablere HR-standarder for alle disse menneskene, på tvers av kulturer og geografiske skillelinjer.

Hennes tittel er «Specialist Director Group HR».

Karriéren startet hun som ordrebehandler og sekretær i Helly Hansen i 1979.

— Du har virkelig gått gradene i HR, fra sekretær, ordrebehandler/salgsassistent og hele veien gjennom HR i Elopak. Hvordan har denne reisen vært?

— Veldig spennende. Jeg startet som personalsekretær og har gått alle gradene gjennom å få lov til å utvikle meg og ta tak i et mangfold av oppgaver. Elopak er en bedrift hvor man får lov til å ta ansvar og ta tak i ting som bedriften ser som viktig. Jeg er glad i folk og så at jeg gjennom HR-funksjonen hadde mulighet til å hjelpe mennesker. Fokuset utviklet seg imidlertid raskt i retning av å bringe samsvar mellom bedriftens interesser og ansattes interesser gjennom konstruktive prosesser og god dialog med ledelse og ansatte.

Hun har hatt en rekke ulike roller innen HR i konsernet, og i den nåværende rollen får hun lov til å dele hva hun har lært og erfart med HR-kolleger over hele verden.

— På et tidspunkt ble det behov for større forretningsforståelse og jeg fikk mulighet til å ta en «Diploma i International Business» gjennom et universitet i London. Dette banet veien for hvor jeg er i dag. Jeg anbefaler virkelig andre i HR til å ta en utdanning eller videreutdanning som sikrer at de har en god forretningsforståelse.

— Hva innebærer det å være en «Specialist Director»?

— Det innebærer at jeg forsøker å videreføre min kompetanse til Elopak-gruppen over hele verden. Jeg har praktisk erfaring fra veldig mange områder i HR, og får anledning til å dele med mine kolleger over hele verden. Det gir meg til tider svært hektiske arbeidsdager, og det kan ofte være utfordrende å holde fokus på planlagte arbeidsoppgaver fordi det stadig dukker opp forhold som man må håndtere der og da, forteller hun.

— Det skaper imidlertid et stort mangfold i forhold til utfordrende oppgaver og interessante samspill på tvers av organisasjonen, legger hun til.

Hennes primære ansvarsområder er å utarbeide standarder, beste praksis og retning for HR-funksjonen i Elopak konsernet globalt, i nært samarbeid med CHRO og øvrig ledelse.

I tillegg har hun ansvar for å gi faglig støtte og coaching til Elopaks globale HR-nettverk, ledelse og team etter behov. Hun jobber også tett på konsernledelsen på hovedkontoret på Skøyen, samt ledere og fagforeninger på ’Corporate Office’ på Spikkestad.

I arbeidet med globale standarder har selskapet blant annet etablert standarder for lederopplæring, etiske retningslinjer, prosedyrer for nedbemanning («jeg foretrekker å kalle det rightsizing», sier Jannicke), belønning, HMS og krisehåndtering.

Det kan være utfordrendre i en virksomhet med mer enn 50 nasjonaliteter i arbeidsstokken.

— Det handler om å skape forståelse for prosesser og sikre at vi samtidig respekterer ulike kulturer og ulik lovgivning. Men uansett kultur, er det en ting som er felles for mennesker over hele verden: De trenger å bli sett, hørt og respektert.

Det handler også om å sikre at retningslinjene følges. Da hender det at Jannicke gjør seg «høy og mørk» overfor ledere for å sikre gode prosesser i tråd med gjeldende lovverk, avtaleforhold, etiske retningslinjer samt for å ivareta bedriftens omdømme. Dette er spesielt utfordrende i forhold til ”rightsizing" på et globalt nivå.

Utover de globale standardene, som skal gjelde for alle, er likevel et hovedprinsipp for Elopak å tilpasse seg de lokale forholdene.

«Think globally, act locally», sier Jannicke. – Vårt hovedprinsipp er å tilpasse oss lokale forhold også når det gjelder avlønning og goder. Vi skal ligge omkring medianen sett i forhold til sammenlignbart arbeidsmarked i de lokale landene.

Elopak er i en meget konkurranseutsatt bransje, og utfordringen er hele tiden å tilpasse bedriften for å nå viktige strategiske mål gjennom å sikre riktig bemanning. Det kan for eksempel være behov for en annen type kompetanse, som igjen springer ut av endringer og innovasjon på produkt- og maskinsiden i Elopak.

— Det handler ikke om å legge ned fabrikker, men noe som er mye vanskeligere: å endre kurs, utvikle ny kompetanse og endre organisasjonskultur.

— Hva er det beste ved jobben din?

— Det beste ved jobben er kontinuerlig utvikling/læring og svært mange interessante utfordringer. Jeg er også veldig glad i den brede kontaktflaten man får gjennom HR rollen og samspillet med ledelse og ansatte. Samtidig liker jeg å forstå de forretningsmessige utfordringene bedriften til enhver tid står overfor og som HR må evne å forholde seg til.

— Hva liker du minst?

— Til tider manglende forståelse for tiden det tar for å gjennomføre gode prosesser.

— Hvorfor er HR viktig?

— HR er en viktig bidragsyter for å skape gode og sunne forhold ved å støtte linjeledelsen i ivaretakelse av sitt personalansvar og drive organisasjonsutvikling gjennom samarbeid, prosesser og opplæring i god ledelse. Det er samtidig viktig å etablere gode og enkle standarder og verktøy for at linjeledere skal kunne ivareta sitt ansvar som personalledere. Dette skaper trygghet for ledere og ansatte og ivaretar forventningsavklaring mellom partene.

— Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Det er en spennende og svært utviklende jobb. Utviklingen avhenger imidlertid av egen vilje og innsats i forhold til å være innstilt på kontinuerlig læring. En HR-jobb krever også at man har evnen til å være fleksibel, analytisk og skape gode relasjoner.

Man bør være litt uredd og ikke sky konflikter, de er til for å løses. For å lykkes i en HR-jobb, er min erfaring at det også forventes at man har en proaktiv holdning, er løsningsorientert og trives med et høyt tempo.

HR-jobben kan oppleves som «tøff». Det beste rådet er nok imidlertid å ikke gå på akkord med sin egen integritet og ha evnen til beholde nattesøvnen ved ikke å la ting gå for mye inn på seg. Dette utvikler nok de fleste gjennom tid og erfaring. HR-nettverk, hvor man kan få påfyll og diskutere faglige og personlige forhold er viktige, samt familie og gode og trygge venner.

Jannicke woxmyhr

Jannicke Granviken Woxmyhr

HR-profilen Jannicke Granviken Woxmyhr

Arbeidserfaring

  • 2012 -> Specialist Director Elopak Group, Elopak AS
  • 2010 - 2012 Senior Manager Corporate HR, Elopak AS
  • 1998 - 2010 Senior Manager – HR/Area Manager - Elopak AS
  • 1981 - 1982 Salgssekretær , Avis
  • 1979 - 1981 Ordrebehandler/sekretær, Helly Hansen

Utdanning

  • 2005 - 2006 European College of Business and Management, London
    HR Academy