​I en sofa på arkivet

Frynsegoder florerer ikke i det offentlige. Anne Størseth og hennes kolleger har likevel en fordel ikke mange har i det private: et atombombesikkert hvelv. I det underjordiske hvelvet er det fire etasjer med 150 hyllekilometer arkiver. Velkommen til HR i Riksarkivet.

Jeg kjente jeg var litt forutinntatt der jeg syklet opp mot Sognsvann og Riksarkivet, hvor også Arkivverket holder til. Personalsjef Anne Størseth? Eller var det Støvseth? Støvlett? Nei, det er jo et skotøy. Jeg så for meg en litt innskrumpet, støvete gammel byråkrat dypt nede i personalhvelvet hvor personalmappene sirlig oppdateres med skjønnskrift på gulnet pergament.

Men fantasien min kan gå litt i spinn noen ganger. Etter å ha låst sykkelen og pustet ut litt i skogen utenfor Riksarkivet, innhentet virkeligheten meg.

Og den var mindre stereotyp og langt mer interessant enn fantasien.

Hun som møter meg er et stort, strålende smil, og ingen steder er det spor av støv. Tvert imot, vi befinner oss i et romslig, lyst, innbydende, moderne bygg. Med en dialekt som nesten ikke avslører sitt trønderske opphav, viser Anne Størseth vei opp til en kombinert kantine og lesesal i andre etasje.

— Her er det fritt frem for alle som vil å fordype seg i dokumenter fra arkivene, forteller hun.

Klokken ni en onsdag morgen er det imidlertid ingen andre enn Anne og meg i det store, lyse lokalet med utsikt til nabobygningen som rommer selve helligdommen, det fire etasjer dype, atombombesikre hvelvet hvor vår norske historie er dokumentert.

Historiske skatter, som Kong Haakon den VIIs “nei” til å kapitulere for Tyskland i 1945 eller Edvard Munchs testament. Eller et mer HR-faglig innslag, den unike jobbsøknaden fra 1724 hvor presten Jochum Althandt på rim bønnfaller kongen i København om å få slippe de farefulle transportene mellom sine tre menigheter. Sammen med en flott og livfull tegning av de malstrømfulle farvannene mellom Værøy og Røst fulgte følgende kreative søknad som han egenhendig leverte til kongen:

Jobbsøknad Jochum Althand

Kreativ jobbsøking anno 1724

Stormægtigste Monarch, skue her med Naadigst Øye,
Hvad ieg i Ellev Aar, udstandet har med Møye,
Saa troer ieg uden tvifl Gud bøyer naadelig
Min Konges Hierte mildt engang til Hielp for mig.

Gif da i Jesu Navn mig fattige, der beder,
Det lidet stycke Brød, Kaldet Ethnee heder,
Saa trøstes ieg der ved, med Hustrue, Børn smaae,
Fordij vi blev bønhørt, og brødet maatte faae.

I dybeste Underdanighed frembaaret af Eders Maijestets allerunderdanigste Arve Undersaat og hos Gud uafladelige Forbedere, Jochum Althand

(Kilde: Aftenposten)

Jochum fikk ny jobb.

Henrik Wergeland

Så Anne jobber virkelig i en organisasjon med lange tradisjoner. Den første riksarkivaren var ingen ringere enn Henrik Wergeland, som startet i jobben i 1841 og hadde den til sin død 4 ½ år etter. Gjennom det meste av disse snart 200 årene har jobben vært knyttet til god bevaring av papirbaserte dokumenter. Men de siste årene har digitaliseringen snudd opp ned på dette.

I Annes rolle ligger blant annet ansvar for løpende personaladministrative oppgaver, personalpolitikk og organisasjonsutvikling. Hun er også hovedkontakt og ansvarlig for å legge til rette for et godt samarbeid med fagforeningene.

— Arbeidsdagen min er en blanding av operative og utviklingsorienterte oppgaver. Det handler om personalsaker, lederstøtte, samarbeid med fagpersoner om kompetansehevingstiltak, og støtte og ledelse av egne medarbeidere. Og i disse dager er omorganisering og samarbeid med fagforeningene om organisasjonsendring en viktig sak.

Tidsskille

— Vi befinner oss i et tidsskille, forteller Anne. — Under oss er det fire etasjer med 150 hyllekilometer med dokumenter. Bare en promille av disse er digitalisert, mens arkivene som forløpende produseres i forvaltningen i dag er elektroniske.

— Det er disse digitale arkivene vi skal ta imot, bevare og gjøre tilgjengelige . Dette er en stor omstilling som krever en annen type kompetanse blant våre ansatte. Vi skal fortsatt ta vare på vår solide arkivfaglige kompetanse, men denne må utvikles slik at vi er rustet til å ivareta de digitale arkivene i et evighetsperspektiv på en like god måte.

Derfor står Arkivverket nå midt i en omstilling fra analog til digital dokumentasjonsforvaltning.

Og omstilling er som kjent krevende.

Riksarkivar Inga Bolstad har igangsatt en moderniserings- og omstillingsprosess. Hun sikter mot en organisering med styringslinjer basert på gjennomgående funksjonsområder uavhengig av geografi.

Det falt ikke i god jord blant 300 ansatte med sterk faglig tyngde og stolthet for sitt fag. Faktisk blåste det opp til storm som blåste opp dørene på Stortinget. Midt i stormen står Anne.

Og hun liker ikke å snakke om det.

— Det er vanskelig for meg å snakke om dette fordi vi fortsatt ikke har landet en løsning. Omorganiseringsprosessen stoppet opp og saken fikk en politisk dimensjon som gikk helt til Stortinget.

Hun tar selvkritikk på vegne av organisasjonen.

— Vi kunne nok vært bedre til å involvere og kommunisere tidlig i prosessen. Riksarkivaren har nå vært ute og hatt personlige møter med de ansatte i samtlige enheter over hele landet, sier hun, og legger til:

— Ingen ansatte skal sies opp. Statsarkivene som er plassert i åtte byer rundt omkring i Norge skal opprettholdes, og i omstillingsavtalen som er inngått med organisasjonene er det nedfelt at arbeidsgiver skal forsøke å finne løsninger slik at ufrivillig skifte av arbeidssted unngås.

Garantister for ekthet

Det HR-faglige dilemmaet er likevel at selv om virksomheten har tung kompetanse, er det ikke nok av den rette kompetansen.

— På HR-siden er det uten tvil kompetanseutfordringen som er størst. Våre medarbeidere har en arkivfagligkompetanse, språk og kildekompetanse som vi må ta vare på. Utfordringen er å sørge for å utvikle denne kompetansen for en ny teknologisk hverdag. Intern kompetanseheving er ikke tilstrekkelig. Vi må også rekruttere ny kompetanse og sette sammen tverrfaglige team. Samtidig skal vi fremdeles stå som garantister for at ethvert dokument som arkiveres her arkiveres uten at en bit eller byte er endret.

Brukernes etterspørsel etter digital tilgang til dokumentene bidrar samtidig til etterspørsel etter digitalisering av papirarkivene. Det kreves ingen høyere utdanning for å skanne dokumenter, men arbeidet er ressurskrevende.

— Her oppstår det en rekke dilemmaer og et av disse er spørsmålet om alt papirmateriale som er skannet og tilgjengelig digitalt kan kastes, sier Anne.

Veien til arkivet

Anne er HR-generalist med spesialisering innenfor personaljus. Det har vært god bruk for spesialitetene i møtet med de mange komplekse problemstillingene i en omstillingsprosess.

Som nyutdannet startet hun karrieren som saksbehandler i forvaltningen.

— Allerede på studiet hadde jeg interesse for arbeidsrett, og søkte meg til Arbeidstilsynet. Etter det søkte jeg meg til HR-seksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet, og var der som rådgiver og seniorrådgiver i fem år til jeg startet som personalsjef i Arkivverket.

Selv om det blåser litt på Sognsvann akkurat nå, er hun glad og setter pris på jobben sin.

— Det beste ved jobben er følelsen av at jeg bidrar saker som er viktige for mennesker og organisasjonen. Jeg setter også stor pris på variasjonen i oppgavene og muligheten til å lære noe nytt omtrent hver eneste dag. Det jeg liker minst er at det alltid er knapphet på ressurser.


— Hvorfor er HR viktig?

— Vi tilbyr støtte og kunnskap til prosesser og beslutninger som er viktige for at organisasjonen når sine mål, for eksempel gjennom bistand til rekruttering av riktig kompetanse og utvikling av en personalpolitikk som gir utviklingsmuligheter og tiltak som samsvarer med ønsket utvikling/omstilling. Vi er til for organisasjonen og ikke for HR-faget.


— Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Skaff deg en relevant utdanning, for eksempel innen organisasjon og ledelse, strategi og styring, eller jus, og erfaring fra en operativ HR-jobb som gir innsikt og erfaring fra bredden av HR-faget - og se hvor veien bringer deg videre.


— Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

Johan Fredrik Jakhelln, HR-rådgiver i Oslo kommune. Johan er en utviklingsorientert fagspesialist som stadig søker ny kunnskap og deler generøst.

— Det er notert.

20160608 09 01 40 Anne Størseth

Anne Størseth, personalsjef i Arkivverket, en av mange HR-profiler i vår ukentlige serie. Klikk på bildet for flere.

HR-profilen Anne Størseth

Arbeidserfaring:

  • 2008 -> Arkivverket, personalsjef
  • 2003 – 2008 – Toll- og avgiftsdirektoratet, rådgiver i HR-seksjonen
  • 1999 – 2003 – Arbeidstilsynet i Oslo, juridisk rådgiver
  • 1993 – 1999 – Fylkestrygdekontoret i Oslo, saksbehandler

Utdanning:

  • 1992 - Jurist, UiO
  • 2014 – NTNU, Organisasjon og endring