Alltid beredt

Hun gikk fra et ungt, innovativt selskap som utfordrer det bestående til et selskap med 250 år lange tradisjoner som i dag utfordres av disruptive krefter. Ukens HR-profil er Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand.

Ved siden av jobben i Storebrand er Tove Selnes styreleder i HR Norge. Når hun neste uke samler HR-troppene til årsmøte i HR Norge er hun som alltid beredt. Mange unge år i speideren har satt sine spor.

— Speideren er en av de få organisasjonene hvor man får ledertrening fra ung alder. Jeg ble fascinert av hvordan noen grupper i speideren fungerte veldig godt og fikk til mye raskt, mens andre grupper ikke fikk til det samme. Jeg tror dette sådde en interesse i meg for hvordan organisasjoner fungerer.

I august i fjor begynte hun som HR-direktør i Storebrand etter åtte år som HR-direktør i Opera Software. Overgangen var stor, fra et relativt lite, men ekstremt globalt teknologiselskap med noen tiårs historie, til et veldig stort, men relativt lokalt forsikringsselskap med noen hundreårs historie.

— Den største forskjellen mellom de to er vel først og fremst at jeg jobber på norsk og svensk nå, og i bare én tidssone, sier hun.

— Det er også et annet tempo i beslutninger og markedsvingninger her enn i Opera. Forsikring er jo en bransje med mye lenger tradisjoner. Samtidig er vi på full fart inn i digitaliseringen, og må forholde oss til globale aktører. Dette er noe av endringsmandatet jeg skal bidra til.

Storebrands røtter går nesten 250 år tilbake i tid, da «Den Almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt» ble opprettet som en tvungen brannforsikring for bygninger i norske byer. Selskapet ble hetende «Storebrand» (eller «Christiania Almindelige Forsikrings-Aksjeselskap Storebrand») fra 1915, etter at to dominerende forsikringsselskap i Christiania i noen tiår på folkemunne ble kalt «Storebrand» og «Lillebrand».

I disse dager står forsikringsbransjen foran noen av de største utfordringene noensinne. Teknologi påvirker i høyeste grad kundeadferden, marginene presses av økt global konkurranse, og produktene forenkles. Det er en spennende tid, og Tove tror ikke spenningen vil avta med det første. Snarere tvert imot.

— Mye kommer til å skje som vi ennå ikke vet hva er i finans. Robotisering er et stikkord. Teknologi var tidligere noe som løste de enkleste oppgavene, nå tar de over stadig mer komplekse oppgaver, sier hun.

— Men det vi ikke kan bygge inn i teknologien er relasjonskompetanse. Vi vil fortsatt trenge å vise omsorg, bygge relasjoner. Selv om brorparten av kunderelasjonene kan håndteres digitalt, er det fortsatt viktig med ansikt-til-ansikt-kommunikasjon.

Selv om hun har sluttet i speideren, engasjerer hun seg i frivillig arbeid. Et av hennes verv de siste årene har vært som styreleder for HR Norge. Den 20. april leder hun organisasjonens årsmøte og skal oppsummere et 2015 som ikke gikk helt på skinner.

— 2015 var et tøft år for Norge og HR Norge. På organisasjonens vegne er jeg likevel fornøyd med hvordan vi klarte å møte endringene og trendskiftet ved hele tiden å evaluere hvor vi best kan møte medlemmenes behov, hvor vi skal bremse og hvor vi skal gi gass. Vi fortsetter med det i år. Det handler blant annet om å bruke teknologien til å nå ut til medlemmene på enklere måter, blant annet gjennom videoer og web-møter.

Hun fremhever HR Norges betydning for HR-fagets profesjonalisering.

— Selv er jeg to typer fagmenneske, jurist og HR-fagperson. Å være jurist er konsept som er lett for andre å forstå. HR er mye vanskeligere å forklare til mennesker som selv ikke er i faget. Da jeg begynte i HR var det folk fra alle mulige fag der, alt fra prester og økonomer til jurister og eks-offiserer. Nå er det en mye større profesjonalisering, også i form av spesialistutdannede HR-personer.

—Her har HR Norge spilt en viktig rolle. Organisasjonen har vært tydelig på å bygge HR som et nytt fagområde. Det som tidligere var en stabsfunksjon er nå blitt et ekspertområde.

I HR Norges fremtid ser Tove mer av det samme, bare i sterkere grad.

— Vi skal fortsette å bygge communities, vi skal bygge og dele kunnskap i enda større grad. Det er fantastisk hvordan HR Norge har hentet inn globale trender og gjort dem relevante for det norske markedet. Forskning viser jo at at vi som individer kan mindre og mindre, mens det kollektive kan mer og mer. Derfor er det viktig å være del av et nettverk.

Som medlemsorganisasjon kan vi favne bredt med en agenda som først og fremst er medlemmenes agenda. Som kunnskaps- og informasjonskanal er det en viktig funksjon som noen av konsulentvirksomhetene også tar. Forskjellen er at har sin egen kommersielle agenda, mens HR Norge er opptatt av det beste for alle medlemmene.

Som leder er Tove Selnes opptatt av nærhet til medarbeiderne og organisasjonen.

— Det fine med å jobbe i HR er at det er stor variasjon i arbeidsdagene og at jeg bruker mye tid i samhandling med alle de smarte og hyggelige medarbeiderne i Storebrand. Jeg bruker så mye tid som mulig ute i organisasjonen for å kjenne på pulsen hva som skjer i organisasjonen. Mye av arbeidstiden går nå dessverre med til møter, men jeg prøver å være bevisst på ikke å haste i vei, men å se de på veien. Småprat gir mye nyttig informasjon og interaksjon med medarbeidere. Ofte får man vite viktigere ting i den uformelle praten enn i de formelle møtene.

— Hva er dine beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Vis respekt og interesse for alle mennesker du møter – du kan lære noe av de fleste personer og situasjoner – for å gjøre en god jobb i HR må man forstå seg på mennesker som individer og grupper.

— Jobb hardt og gjør en bra jobb der du er. Det er din beste billett til en bra karriereutvikling. Gleden av å jobbe hardt for å nå viktige mål eller løse komplekse utfordringer er undervurdert. Vi fokuserer for mye på gleden ved fritid og ferier. Jeg elsker å jobbe.

Tove Selnes Fb

HR-profilen Tove Selnes

Erfaring

 • 2015 -> HR Direktør Konsern, Storebrand
 • 2012 -> Styremedlem og fra 2014 styreleder, HR Norge
 • 2012 - 2015 Styremedlem, 4th Screen Advertising
 • 2012 - 2015 Styremedlem, AdMarvel (San Mateo, CA)
 • 2007 - 2016 CHRO, Opera Software
 • 2012 - 2016 Styreleder, Hern Labs AB
 • 2012 - 2016 Styreleder, Mobile Theory, Inc. (del av Opera Software)
 • 2011 - 2015 Styremedlem NHO Oslo Akershus
 • 1999 - 2010 Styremedlem, Dialogpartner as
 • 2004 - 2007 HR-direktør, Eltel Networks
 • 2004 - 2006 Styremedlem, Vertech offshore
 • 1997 - 2004 HR manager, Avinor Region Øst

Utdanning

 • 2008 Styrekompetansekurs, BI
 • 1999 - 2002 Master of Human Resources and Management, BI
 • 1989 - 1995 Cand. jur, Universitetet i Oslo


Foto: Øverst på siden: privat fra Facebook. Portrett: privat fra LinkedIn