+
04.02.2020
Rekordlavt sykefravær gjennom forventningsavklaring, åpenhetskultur og inkludering
Fana Sparebank har hatt et rekordlavt sykefravær gjennom 2018 og 2019. Dette er resultatet av både målrettet jobbing for større åpenhet, fokus på hva ...
+
04.02.2020
Rekordlavt sykefravær gjennom forventningsavklaring, åpenhetskultur og inkludering
Fana Sparebank har hatt et rekordlavt sykefravær gjennom 2018 og 2019. Dette er resultatet av både målrettet jobbing for større åpenhet, fokus på hva ...
+
21.01.2020
Offline - hvordan digitalisering påvirker mennesker
Her får du høre hvordan digitalisering påvirker mennesker og hva dette betyr for vår fysiske og psykiske helse. Vi gir deg Imran Rashids foredrag fra ...
+
21.01.2020
Offline - hvordan digitalisering påvirker mennesker
Her får du høre hvordan digitalisering påvirker mennesker og hva dette betyr for vår fysiske og psykiske helse. Vi gir deg Imran Rashids foredrag fra ...
+
06.02.2019
Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent
Jussen danner rammer for rettigheter og plikter i arbeidslivet, også ved håndtering av sykefravær.. Fikk du ikke med deg foredraget til Kari Andersen ...
+
06.02.2019
Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent
Jussen danner rammer for rettigheter og plikter i arbeidslivet, også ved håndtering av sykefravær.. Fikk du ikke med deg foredraget til Kari Andersen ...
+
23.01.2019
Dette lærte vi på Sykefravær og arbeidsmiljø 2019
Sykdom og sykefravær i arbeidslivet er noe vi er nødt til å leve med. Å finne balansen mellom når man er frisk nok til å være på jobb, og når man er f...
+
23.01.2019
Dette lærte vi på Sykefravær og arbeidsmiljø 2019
Sykdom og sykefravær i arbeidslivet er noe vi er nødt til å leve med. Å finne balansen mellom når man er frisk nok til å være på jobb, og når man er f...
28.11.2017
De vanskelige sykefraværsakene
Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Man...
28.11.2017
De vanskelige sykefraværsakene
Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Man...
+
12.01.2017
HRtv: I Contiga spilte de kort for å få ned sykefraværet. Det virket fantastisk bra
HR-sjef Elin Røed forteller om hvordan Contiga AS med enkle midler økte arbeidsnærværet i en av sine divisjoner fra 88 til 99,3 prosent i 2016, tilsva...
+
12.01.2017
HRtv: I Contiga spilte de kort for å få ned sykefraværet. Det virket fantastisk bra
HR-sjef Elin Røed forteller om hvordan Contiga AS med enkle midler økte arbeidsnærværet i en av sine divisjoner fra 88 til 99,3 prosent i 2016, tilsva...
24.11.2016
Lederskap i sykefraværsoppfølging
Det blir hevdet at arbeidsgivers og lederes tilnærming til oppfølging av sykmeldte har stor innflytelse på utfallet. Men har vi egentlig en bevisst ho...
24.11.2016
Lederskap i sykefraværsoppfølging
Det blir hevdet at arbeidsgivers og lederes tilnærming til oppfølging av sykmeldte har stor innflytelse på utfallet. Men har vi egentlig en bevisst ho...
09.08.2016
Forretningsorientert stressforståelse – et oppgjør med det individuelle fokus på stress
Mange har nå kommet tilbake på jobben etter en lang sommerferie hvor de har fått ladet batteriene. Men hos stadig flere holder imidlertid ikke batteri...
09.08.2016
Forretningsorientert stressforståelse – et oppgjør med det individuelle fokus på stress
Mange har nå kommet tilbake på jobben etter en lang sommerferie hvor de har fått ladet batteriene. Men hos stadig flere holder imidlertid ikke batteri...