+
31.08.2021
Hva gjør du med ansatte som viser vondt i viljen?
«Vondt i viljen» er en mindre respektfull måte å betrakte spesielle sykefraværssaker. Enkelte arbeidstakere fremstår slik når de gjentatte ganger er s...
+
31.08.2021
Hva gjør du med ansatte som viser vondt i viljen?
«Vondt i viljen» er en mindre respektfull måte å betrakte spesielle sykefraværssaker. Enkelte arbeidstakere fremstår slik når de gjentatte ganger er s...
23.02.2021
Helse og velvære – positivt på bunnlinja
Findus sto i store endringsprosesser frem til 2016/2017, noe som bidro til uro i deler av organisasjonen. Behovet for å skape ro, nytt engasjement og ...
23.02.2021
Helse og velvære – positivt på bunnlinja
Findus sto i store endringsprosesser frem til 2016/2017, noe som bidro til uro i deler av organisasjonen. Behovet for å skape ro, nytt engasjement og ...
11.02.2021
Slik lykkes de med å senke sykefraværet
Bedriftene er helt forskjellige, men suksessoppskriften for å senke sykefraværsandelen i transportselskapet FosenNamsos Sjø og ISS har mange fellestre...
11.02.2021
Slik lykkes de med å senke sykefraværet
Bedriftene er helt forskjellige, men suksessoppskriften for å senke sykefraværsandelen i transportselskapet FosenNamsos Sjø og ISS har mange fellestre...
+
05.01.2021
6 tiltak for mentale helse i 2021
HR Norges søsterorganisasjon, den britiske HR-foreningen CIPD, har laget en guide for hvordan ansattes mentale helse best mulig kan ivaretas av arbeid...
+
05.01.2021
6 tiltak for mentale helse i 2021
HR Norges søsterorganisasjon, den britiske HR-foreningen CIPD, har laget en guide for hvordan ansattes mentale helse best mulig kan ivaretas av arbeid...
+
04.02.2020
Rekordlavt sykefravær gjennom forventningsavklaring, åpenhetskultur og inkludering
Fana Sparebank har hatt et rekordlavt sykefravær gjennom 2018 og 2019. Dette er resultatet av både målrettet jobbing for større åpenhet, fokus på hva ...
+
04.02.2020
Rekordlavt sykefravær gjennom forventningsavklaring, åpenhetskultur og inkludering
Fana Sparebank har hatt et rekordlavt sykefravær gjennom 2018 og 2019. Dette er resultatet av både målrettet jobbing for større åpenhet, fokus på hva ...
+
21.01.2020
Offline - hvordan digitalisering påvirker mennesker
Her får du høre hvordan digitalisering påvirker mennesker og hva dette betyr for vår fysiske og psykiske helse. Vi gir deg Imran Rashids foredrag fra ...
+
21.01.2020
Offline - hvordan digitalisering påvirker mennesker
Her får du høre hvordan digitalisering påvirker mennesker og hva dette betyr for vår fysiske og psykiske helse. Vi gir deg Imran Rashids foredrag fra ...
+
06.02.2019
Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent
Jussen danner rammer for rettigheter og plikter i arbeidslivet, også ved håndtering av sykefravær.. Fikk du ikke med deg foredraget til Kari Andersen ...
+
06.02.2019
Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent
Jussen danner rammer for rettigheter og plikter i arbeidslivet, også ved håndtering av sykefravær.. Fikk du ikke med deg foredraget til Kari Andersen ...
+
23.01.2019
Dette lærte vi på Sykefravær og arbeidsmiljø 2019
Sykdom og sykefravær i arbeidslivet er noe vi er nødt til å leve med. Å finne balansen mellom når man er frisk nok til å være på jobb, og når man er f...
+
23.01.2019
Dette lærte vi på Sykefravær og arbeidsmiljø 2019
Sykdom og sykefravær i arbeidslivet er noe vi er nødt til å leve med. Å finne balansen mellom når man er frisk nok til å være på jobb, og når man er f...
28.11.2017
De vanskelige sykefraværsakene
Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Man...
28.11.2017
De vanskelige sykefraværsakene
Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Man...
+
12.01.2017
HRtv: I Contiga spilte de kort for å få ned sykefraværet. Det virket fantastisk bra
HR-sjef Elin Røed forteller om hvordan Contiga AS med enkle midler økte arbeidsnærværet i en av sine divisjoner fra 88 til 99,3 prosent i 2016, tilsva...
+
12.01.2017
HRtv: I Contiga spilte de kort for å få ned sykefraværet. Det virket fantastisk bra
HR-sjef Elin Røed forteller om hvordan Contiga AS med enkle midler økte arbeidsnærværet i en av sine divisjoner fra 88 til 99,3 prosent i 2016, tilsva...