Seks tips til fleksibilitet i arbeidslivet

Alle ønsker fleksibilitet. Innenfor arbeidslivet er likevel fleksibilitet et stridstema. Dels fordi det stanger mot nedarvede vaner, kompensasjonsordninger og maktstrukturer. Dels fordi den enes fleksibilitet fort kan bli den andres rigiditet, men nok også fordi fleksibilitet som begrep har fått en selvstendig ideologisk verdi og betydning for mange.

I tillegg fører ensidig jakt på fleksibilitet med seg utfordringer, dilemmaer og bieffekter som gjør at vinningen kan gå opp i spinningen.

Her er seks dimensjoner av fleksibilitet, hvor mange griper inn i hverandre og ingen kommer uten