Bindingstid når bedriften betaler for utdanning

I tider med økt etterspørsel og knapphet på kompetanse øker mange virksomheter satsningene på kompetanseutvikling, men det kan være lite motiverende å investere hvis man egentlig ender opp med å utvikle medarbeidere for «neste arbeidsgiver».

Det kan godt hende vi også ser på en uheldig spiral – når virksomheten har store kompetansebehov som også er akutte, prioriteres selvsagt akkurat det, og medarbeideres langsiktige behov og ønsker settes mer i baksetet.

To utfordring