Valgrett ved tap av AFP - premissene gir veiledning

Vi har mottatt Høyesteretts premisser for avgjørelsen om at tap av AFP-rettigheter ved virksomhetsoverdragelse ga Arbeidstaker valgrett til å bli i DNB Næringseiendom i stedet for å følge med i virksomhetsoverdragelsen.

Arbeidsrett dom

Begrunnelsen for dette var at tap av fremtidige AFP-rettigheter ble ansett å være en "ikke uvesentlig negativ endring". Her er det mye nyttig, men jeg merker meg spesielt premiss 62 og 72:

  • Rettspraksis sier at man kan ha valgrett dersom virksomhetsoverdragelsen fører til "ikke uvesentlige negative endringer" i arbeidstakers situasjon. Det må vurderes konkret hvor sannsynlig det er at arbeidstakeren ville ha mottatt AFP hvis virksomhetsoverdragelsen ikke hadde skjedd. Her har selvsagt alder stor betydning - arbeidstaker hadde 1 år og 2 måneder igjen. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig alene: "Utgangspunktet må snarere være i hvilken utstrekning vilkårene i AFP-vedtektene er oppfylt på skjæringstidspunktet, og hvor lenge det er igjen til uttakstidspunktet" (premiss 62).
  • Negative endringer av en virksomhetsoverdragelse kan bare ha betydning når de har tilknytning til arbeidssituasjonen, men rent private forhold skal ikke tillegges vekt (premiss 72). Arbeidstakerens private situasjon fikk altså ikke betydning, i motsetning til i lagmannsretten.

Da venter vi på "neste kapittel" om arbeidsrett i Høyesterett, når Norwegian-saken skal opp neste uke.

Du kan lese hele dommen om valgrett på grunn av tap av AFP her.

Flere artikler

Helmr
Arbeidsrett
Ny dom om feriepenger
Ny dom om feriepenger
Benedicte Terje Arbeidsrett 2024
Arbeidsrett
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Kari Andernsen
Arbeidsrett
Behovet for kunnskap
Behovet for kunnskap