Nyheter i arbeidsretten - virksomhetsoverdragelse

Her kan du høre om vilkårene for virksomhetsoverdragelse og når disse anses som oppfylt, valgrett ved tap av AFP, relevante dommer og case.

Foredragene er en medlemsfordel og hentet fra Arbeidsrettskonferansen 2018. Detter er video nummer to i en serie som tar for seg aktuelle lover, dommer og case. Første ute er Kari Andersen og Terje Andersen fra SBDL, deres foredrag er delt inn i