Nyheter i arbeidsretten – nedbemanning og ansiennitet

Høyesterett har i 2017 avsagt hele 8 dommer som direkte regulerer arbeidsrettens område og flere er på vei. Disse 8 dommene omhandler særlig spørsmål om aldersdiskriminering, utvelgelseskrets og ansiennitetsberegning ved nedbemanning. Her får du første videoforedrag i en serie om arbeidsrett.

Foredragene er en medlemsfordel og hentet fra Arbeidsrettskonferansen 2018. Serien tar for seg aktuelle lover, dommer og case. Første ute er Kari Andersen og Terje Andersen fra SBDL, deres foredrag er delt inn i kapitler, ett for hvert tema de sn