Nyheter i arbeidsretten - hva bør vi vite nå?

Gikk du glipp av Arbeidsrettskonferansen 2019 og foredraget om nyheter i arbeidsretten? Her får du en gjennomgang av ny lovgivning og rettspraksis, men fokus på hvordan endringene påvirker arbeidsgivers rettigheter og plikter.

Foredraget har spesielt fokus på:

  • Rekruttering og ansettelse: Ny lovgivning knyttet til krav til fast ansettelse setter forbud for såkalte 0-timers kontrakter. Vindu for overgangsregler avsluttes til sommeren – hva