Nyheter i arbeidsretten fra EU/EØS

Her kan du oppdatere deg på det viktigste som har skjedd innen arbeidsrett på EU/EØS-nivå som har betydning for deg som arbeidsgiver.

Kari Andersen i advokatfirmaet SBDL tar deg igjennom de viktigste endringene og trekker frem noen eksempler fra EFTA-domstolen og EU-domstoler. Foredraget er en medlemsfordel og hentet fra Arbeidsrettskonferansen 2018. Er du ikke