Nyheter i arbeidsretten - Avslutning av arbeidsforhold på grunn av sykefravær

Det er ikke lenger forbudt å si opp ansatte på grunn av sykefravær etter 12 måneders sammenhengende helt eller delvis sykefravær. Men fraværet må i seg selv være en så stor ulempe for virksomheten at det gir gyldig grunn til oppsigelse.

Dett er video nummer tre i en serie som tar for seg aktuelle lover, dommer og case presentert av Kari Andersen og Terje Andersen fra SBDL. Deres innledende foredrag er delt inn i kapitler, ett for hvert tema de snakket om. Foredraget er en medlems