Jus, styring og ledelse i Koronatider

Webinaret startet med en kort innledning som ga et overblikk over permitteringer, oppsigelser og det å organisere virksomhetene på en ny måte. Saken er nå oppdatert med svar på spørsmål fra webinaret.

Her snakker de om det å balansere klokskap med lederskap i styring og jus. Hvordan skal vi organisere oss for å holde oss konkurransedyktige.