Jan F. Bernt: Fremmedgjøring, detaljstyring og meningsløshet i forvaltningen

Professor Jan Fridthjof Bernt er skarp og klar i sin evaluering av hvordan det står til med norsk forvaltning i dag. Hør hva han har å si.

Jan Fridthjof Bernt er professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen. På HR-konferansen for offentlig sektor snakket han til HR-byråkratene fra offentlig sektor om forholdet mellom politisk ledelse og tilsatt administras